Actueel | Schaap Advocaten Notarissen

Actueel

 • 01-08-2018

  Informatie over het gedrag van werknemers en de AVG, risky business?

  Wanneer een werkgever het vermoeden heeft dat een werknemer in strijd handelt met de arbeidsovereenkomst, zal hij ... Lees meer »

 • 11-07-2018

  Coulance schuldeiser leidt tot verjaring borg

  In zijn uitspraak van 19 september 2017 oordeelde het Hof Arnhem-Leeuwarden dat een schuldeiser niet meer bij ... Lees meer »

 • 10-07-2018

  ‘Leegstandschade valt onder bankgarantie’

  In tegenstelling tot de huurovereenkomst bevat de tekst van de aangehechte bankgarantie wél een bepaling over uitkering ... Lees meer »

 • 05-07-2018

  Curator vangt bot bij aansprakelijkheidsstelling bank voor faillissementstekort

  Hof Amsterdam 29 mei 2018 ECLI:NL:GHAMS:2018:1832 Hof oordeelt dat bank niet toerekenbaar tekort schiet of onrechtmatig handelt ... Lees meer »

 • 04-07-2018

  Bestuursverbod wegens exploiteren malafide incassobureau toegewezen

  Rechtbank Gelderland 7 juni 2018 ECLI:NL:RBGEL:2018:2694 Veroordeling van exploitant incassobureau wegens oplichting en valsheid in geschrifte. Rechtbank ... Lees meer »

 • 02-07-2018

  Rekeninghouder failliete Italiaanse bank mag documenten bancaire toezichthouder inzien

  In deze prejudiciële verwijzing naar het Europees Hof van Justitie staat de vraag centraal of na een ... Lees meer »