Schaap Advocaten Notarissen
Onafhankelijke specialisten in ondernemings- en vastgoedrecht. We adviseren én procederen met scherpte, creativiteit en plezier in ons vak. In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers, en met diepgaande kennis van hun speelveld. Zo creëren we de kortste route naar optimaal resultaat.

Schaap Advocaten Notarissen
Onafhankelijke specialisten in ondernemings- en vastgoedrecht. We adviseren én procederen met scherpte, creativiteit en plezier in ons vak. In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers, en met diepgaande kennis van hun speelveld. Zo creëren we de kortste route naar optimaal resultaat.

Nieuws

Vaststelling wijzigingsplan: goed woon- en leefklimaat voldoende verzekerd, verkeerssituatie acceptabel

Ongegrond beroep tegen vaststelling wijzigingsplan uitbreiding melkveebedrijf. Goed woon- en leefklimaat voldoende verzekerd: geen gemotiveerde bezwaren luchtkwaliteit en afstandsnorm Wet geurhinder en veehouderij nageleefd. Geen onevenredige toename verkeersbewegingen of verkeersonveilige situatie. Verwachte waardevermindering niet zodanig dat hiermee meer rekening ... Lees meer »