Archief voor november, 2014

Bekendmaking van besluiten

/bekendmaking-van-besluiten/

Het niet op de juiste wijze bekend maken van een ontwerpbesluit kan leiden tot de vernietiging van het besluit door de rechter. Casus Bij ...

Wijzigingen in de fiscale kindregelingen per 1 januari 2015

/wijzigingen-de-fiscale-kindregelingen-per-1-januari-2015/

Ten tijde van het schrijven van het onderhavige artikel zijn er circa 11 fiscale regelingen  waar ouders met (minderjarige) kinderen, onder omstandigheden, voor in ...

Afwikkeling van een nalatenschap: let op de belastingrente!

/afwikkeling-van-een-nalatenschap-let-op-de-belastingrente/

Algemeen Belastingrente wordt al sinds 1 januari 2010 – toen nog heffingsrente geheten – berekend over verschuldigde erfbelasting (deze wordt volgens de Nederlandse wet ...

De medisch specialisten per 1 januari 2015

/de-medisch-specialisten-per-1-januari-2015/

Per 1 januari 2015 zal de ‘integrale bekostiging’ worden ingevoerd voor medisch specialistische zorg. Dit betekent dat alleen ziekenhuizen nog kunnen declareren aan de ...

Nogmaals: de waarschuwingsplicht van de aannemer bij meerwerk

/nogmaals-de-waarschuwingsplicht-van-de-aannemer-bij-meerwerk/

Twee jaar geleden bespraken wij een uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw (‘RvA’) van 1 september 2011 waarin de waarschuwingsplicht van ...

Berekenen planschade

/berekenen-planschade/

Beantwoording van de vraag of hoe de berekening van planschade als gevolg van twee verschillende planologische maatregelen dient plaats te vinden: dient de schade ...

COVID-19

COVID-19 mededeling

Ook in deze bijzondere tijden staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

COVID-19 notice

We are also there for you during these special times. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.