Archief voor mei, 2015

Re-integratietraject: loon opschorten of stopzetten?

/re-integratietraject-loon-opschorten-of-stopzetten/

Een zieke werknemer die weigert mee te werken aan zijn re-integratieproces; het is voor elke werkgever een schrikbeeld. Wat zijn in dat geval de ...

Nut en noodzaak van verbetertrajecten

/nut-en-noodzaak-van-verbetertrajecten/

‘Disfunctioneren’ staat onder arbeidsrechtadvocaten wel bekend als een van de lastigste gronden waarop een werknemer ontslagen kan worden. Vaak loopt het stuk op het ...

Rechten en plichten rond de Ondernemingsraad (2)

/rechten-en-plichten-rond-de-ondernemingsraad-2/

Het fenomeen Ondernemingsraad is uiteraard bekend, maar in de rechtspraktijk blijkt vaak dat niet altijd helder is wat de rechten en plichten van dat ...

Rechten en plichten rond de Ondernemingsraad (1)

/rechten-en-plichten-rond-de-ondernemingsraad-1/

In de rechtspraktijk blijkt vaak dat – hoewel het fenomeen ondernemingsraad bekend is – niet altijd helder is wat de rechten en plichten van ...

Illegaliteit geen reden voor ontslag op staande voet

/illegaliteit-geen-reden-voor-ontslag-op-staande-voet/

Ontslag op staande voet is aan strikte vereisten onderworpen. Gelden die ook voor illegale werknemers? En kunnen werknemers die niet eerlijk zijn over hun ...

De vennootschapsrechtelijke werking van een aandeelhoudersovereenkomst in strijd met dwingend recht

/de-vennootschapsrechtelijke-werking-van-een-aandeelhoudersovereenkomst-strijd-met-dwingend-recht/

Het is zeer gebruikelijk dat aandeelhouders van een vennootschap, in aanvulling op de statuten van die vennootschap, afspraken neerleggen in een aandeelhoudersovereenkomst. Het komt ...

Gelijktijdige toepasselijkheid van twee sets algemene voorwaarden

/gelijktijdige-toepasselijkheid-van-twee-sets-algemene-voorwaarden/

Algemene voorwaarden: iedereen kent ze, de meeste bedrijven gebruiken ze, en ze leiden met enige regelmaat tot geschillen. Zo ook in het geval waarover ...

De rol van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening bij vergunningverlening op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

/de-rol-van-het-besluit-algemene-regels-ruimtelijke-ordening-bij-vergunningverlening-op-grond-van-de-wet-algemene-bepalingen-omgevingsrecht/

Strijdigheid van een bouwplan met het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is geen reden voor het weigeren van een omgevingsvergunning. Ook de poging ...

Aansprakelijkheid feitelijk beleidsbepaler

/aansprakelijkheid-feitelijk-beleidsbepaler/

Aansprakelijkheid bestuurder voor boedeltekort Bij faillissement van een vennootschap is iedere bestuurder op grond van het bepaalde in art. 2:248 lid 1 van het ...

Kopen van een faillissementscurator: afspraak is afspraak?

/kopen-van-een-faillissementscurator-afspraak-is-afspraak/

Inleiding U wilt goederen uit een faillissement kopen. Na onderhandelingen bereikt u overeenstemming met de curator. Op grond van artikel 176 Faillissementswet behoeft de ...