Archief voor januari, 2017

Weigering omgevingsvergunning hekwerk rond perceel met woonhuis: natuurbelang gaat boven particulier belang afscheiding

/weigering-omgevingsvergunning-hekwerk-rond-perceel-met-woonhuis-natuurbelang-gaat-boven-particulier-belang-afscheiding/

Weigering vergunning voor hekwerk rondom perceel met woning. Bestemming is natuur. Uit onderzoek blijkt dat er beschermde soorten zijn aangetroffen en dat er reeën ...

De jubelton: belastingvrij schenken ten behoeve van de eigen woning

/de-jubelton-belastingvrij-schenken-ten-behoeve-van-de-eigen-woning/

Per 1 januari 2017 is de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning opnieuw verhoogd en verruimd. Een ieder die tussen 18 en 40 jaar oud ...

Beroep tegen vaststelling bestemmingsplan niet-ontvankelijk: klachtenbrief annex Wob-verzoek kwalificeert niet als zienswijze

/beroep-tegen-vaststelling-bestemmingsplan-niet-ontvankelijk-klachtenbrief-annex-wob-verzoek-kwalificeert-niet-als-zienswijze/

Appellant heeft beroep ingesteld tegen de vaststelling van een bestemmingsplan. Gedurende de zienswijzentermijn van het ontwerp bestemmingsplan heeft hij echter slechts per brief een ...

De vervaltermijn; voorkom(t) dat u nog in lengte van jaren aansprakelijk kunt zijn voor een fout uit het verleden

/de-vervaltermijn-voorkomt-dat-u-nog-in-lengte-van-jaren-aansprakelijk-kunt-zijn-voor-een-fout-uit-het-verleden/

Onlangs bekrachtigde de Hoge Raad een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag, uit welk arrest nog maar eens blijkt dat het (onder meer) bij ...

Verandering kantoorpand beschermd stadsgezicht in woonpand: belanghebbende, procedure, geen verandering monument, geen strijd welstand

/verandering-kantoorpand-beschermd-stadsgezicht-in-woonpand-belanghebbende-procedure-geen-verandering-monument-geen-strijd-welstand/

Vergunningverlening voor wijziging kantoorpand in woonpand in strijd met bestemmingsplan. Aparte vergunningverlening voor sloop. Architect is belanghebbend, omwonenden op 80 meter afstand niet. Verweerder ...

Illegale bewoning bedrijfspand leidt tot toename aantal woningen; geen uitzondering vergunningplicht; handhaving niet te verstrekkend

/illegale-bewoning-bedrijfspand-leidt-tot-toename-aantal-woningen-geen-uitzondering-vergunningplicht-handhaving-niet-te-verstrekkend/

Voor het plaatsen van douche, toilet en keuken op de eerste verdieping van het bedrijfspand heeft appellante geen vergunning. Gevolg is dat een nieuwe ...

Allocatiefunctie niet vereist voor de uitzendovereenkomst

/allocatiefunctie-niet-vereist-voor-de-uitzendovereenkomst/

In de uitzendbranche is de zogenaamde allocatiefunctie al geruime tijd een ‘hot topic’. Dit houdt – kort gezegd – in: het bij elkaar brengen ...

Vaststelling bestemmingsplan: extra woning naast nieuwbouwwoningen niet toegestaan; bunkerwinkelschip en bedrijfswoningen behoren tot industrieterrein Wgh

/vaststelling-bestemmingsplan-extra-woning-naast-nieuwbouwwoningen-niet-toegestaan-bunkerwinkelschip-en-bedrijfswoningen-behoren-tot-industrieterrein-wgh/

Vastgesteld bestemmingsplan staat bouwmogelijkheid extra woning op perceel appellanten niet toe. Extra woning is in strijd met het woonbeleid en de uitgangspunten van het ...

Aanpassing bestemmingsplan wegens verplaatsing rijwielhandel toegestaan: uitbreiding winkeloppervlak ruimtelijk verantwoord

/aanpassing-bestemmingsplan-wegens-verplaatsing-rijwielhandel-toegestaan-uitbreiding-winkeloppervlak-ruimtelijk-verantwoord/

Vaststelling bestemmingsplan waardoor een rijwielhandel kan verplaatsen naar de overzijde van de weg. Concurrenten beroepen zich op strijd met verordening en beleid. Geen belang ...

Mondelinge zienswijze, gevolgen bestemmingsplan blijven in stand: bouwhoogte omgeving, voldoende bezonning, geen onevenredige aantasting privacy

/mondelinge-zienswijze-gevolgen-bestemmingsplan-blijven-in-stand-bouwhoogte-omgeving-voldoende-bezonning-geen-onevenredige-aantasting-privacy/

Het gesprek bij de gemeente naar aanleiding van de kennisgeving van ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan kwalificeert als mondelinge zienswijze. Het bestemmingsplan wordt gedeeltelijk ...