Archief voor februari, 2017

4:6 Awb alleen bij eerdere (gedeeltelijke) afwijzing aanvraag; niet-inklapbaar permanent bouwwerk hele gevel geen zonwering

/46-awb-alleen-bij-eerdere-gedeeltelijke-afwijzing-aanvraag-niet-inklapbaar-permanent-bouwwerk-hele-gevel-geen-zonwering/

Bestuursorgaan en rechtbank hebben ten onrechte artikel 4:6 Awb toegepast: er was geen (gedeeltelijk) afwijzende beschikking op een eerdere aanvraag. Het bouwwerk zit met ...

Geen nieuwe gronden bij beroep tegen omgevingsvergunning bouw woning, limitatieve weigeringsgronden niet aanwezig, vergunning terecht

/geen-nieuwe-gronden-bij-beroep-tegen-omgevingsvergunning-bouw-woning-limitatieve-weigeringsgronden-niet-aanwezig-vergunning-terecht/

Hoger beroep tegen omgevingsvergunning voor de bouw van een woning. De pas in hoger beroep aangevoerde grond dat het bouwplan niet voldoet aan het ...

Beoordelingsvrijheid bij vergunningverlening plattelandswoning

/beoordelingsvrijheid-bij-vergunningverlening-plattelandswoning/

De eigenaar van een woning bij een agrarisch bedrijf (intensieve veehouderij) vraagt een omgevingsvergunning voor omzetting van een agrarische woning naar plattelandswoning. Het college ...

Gevolgen niet tijdige publicatie jaarrekening

/gevolgen-niet-tijdige-publicatie-jaarrekening/

In een zaak die leidde tot de uitspraak van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d. 24 januari 2017 (ECLI:NL:GHSHE:2017:214) had een B.V. (hierna: “Deelneming”) een overeenkomst ...

Geen sprake van ‘dove gevel’ bij appartementen in bestaand complex naast inrichting

/geen-sprake-van-dove-gevel-bij-appartementen-in-bestaand-complex-naast-inrichting-2/

Omgevingsvergunning voor bouw tien appartementen in strijd met bestemmingsplan in bestaand complex. Rechtbank heeft terecht geoordeeld dat de motivering dat sprake zou zijn van ...

Akoestisch onderzoek horeca in gebied met functiemenging dient volledig, deugdelijk en gemotiveerd plaats te vinden

/akoestisch-onderzoek-horeca-in-gebied-met-functiemenging-dient-volledig-deugdelijk-en-gemotiveerd-plaats-te-vinden-2/

Beroep tegen een omgevingsvergunning voor horecabedrijf Villa van Streek en weigering handhaving in verband met geluid en overtreding vergunning. Verweerder heeft het besluit onvoldoende ...

Tussenuitspraakopdracht motivering bouwhoogte woningen bestemmingsplan niet opgevolgd: vernietiging deel plan, nieuwe opdracht raad met dwangsom

/tussenuitspraakopdracht-motivering-bouwhoogte-woningen-bestemmingsplan-niet-opgevolgd-vernietiging-deel-plan-nieuwe-opdracht-raad-met-dwangsom/

Tussenuitspraak Afdeling: raad heeft bouwhoogte (4m) onvoldoende gemotiveerd. Herstel van dat gebrek binnen zesentwintig weken na tussenuitspraak, inclusief bekendmaking. Wel herstelbesluit voor de bouwhoogte ...

Weigering omgevingsvergunning dakkapellen: ten onrechte geen belangenafweging, wel strijd met redelijke eisen van welstand

/weigering-omgevingsvergunning-dakkapellen-ten-onrechte-geen-belangenafweging-wel-strijd-met-redelijke-eisen-van-welstand/

Realisatie van twee dakkapellen op een woning te Amsterdam. Aanvraag vergunning na realisatie. Weigering omgevingsvergunning wegens strijd met het bestemmingsplan en de daarin opgenomen ...

Betaling dwangsom door een derde werkt bevrijdend jegens aangeschrevene

/betaling-dwangsom-door-een-derde-werkt-bevrijdend-jegens-aangeschrevene/

Het college gelast appellant om een woning te slopen, op straffe van een dwangsom. Na het besluit tot invordering van de verbeurde dwangsommen voldoet ...