Archief voor maart, 2017

Bestemmingsplan herinrichting weg: niet aangevoerd waarom weerlegging zienswijze onjuist is, beroep ongegrond

/bestemmingsplan-herinrichting-weg-niet-aangevoerd-waarom-weerlegging-zienswijze-onjuist-is-beroep-ongegrond/

Een maatschap die als gevolg van herinrichting van een weg moet omrijden om haar gronden te bereiken, stelt beroep in tegen de vaststelling van ...

De meest geschikte rechtsvorm voor uw organisatie. Uw doel goed voor ogen houden

/de-meest-geschikte-rechtsvorm-voor-uw-organisatie-uw-doel-goed-voor-ogen-houden/

U wilt een nieuwe rechtspersoon oprichten en komt dan voor de vraag te staan: kies ik voor een stichting of een vereniging? Beide rechtspersonen ...

Aangepast bestemmingsplan bouwmarkten: terreinafscheidingen en stellingen mogen hoger, totale brutovloeroppervlakte wordt kleiner

/aangepast-bestemmingsplan-bouwmarkten-terreinafscheidingen-en-stellingen-mogen-hoger-totale-brutovloeroppervlakte-wordt-kleiner/

Na toepassing van de bestuurlijke lus past de gemeenteraad de maximaal toegestane oppervlakte aan bouwmarkten en tuincentra en de bouwhoogte voor terreinafscheidingen en stellingen ...

Bouw mestscheidingsinstallatie op bedrijfsterrein in strijd met bestemmingsplan toegestaan

/bouw-mestscheidingsinstallatie-op-bedrijfsterrein-in-strijd-met-bestemmingsplan-toegestaan/

In strijd met het bestemmingsplan staat de rechtbank de bouw van een mestscheidingsinstallatie op een bedrijfsterrein toe. Volgens de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak past de ...

Plannen op www.ruimtelijkeplannen.nl duidelijk in samenhang lezen

/plannen-op-www-ruimtelijkeplannen-nl-duidelijk-in-samenhang-lezen/

De Afdeling verklaart een beroep van appellant tegen de vaststelling van een bestemmingsplan gegrond en stelt het bestuursorgaan in de gelegenheid de gebreken te ...

Geen sprake van ‘dove gevel’ bij appartementen in bestaand complex naast inrichting

/geen-sprake-van-dove-gevel-bij-appartementen-in-bestaand-complex-naast-inrichting/

Omgevingsvergunning voor bouw tien appartementen in strijd met bestemmingsplan in bestaand complex. Rechtbank heeft terecht geoordeeld dat de motivering dat sprake zou zijn van ...

Akoestisch onderzoek horeca in gebied met functiemenging dient volledig, deugdelijk en gemotiveerd plaats te vinden

/akoestisch-onderzoek-horeca-in-gebied-met-functiemenging-dient-volledig-deugdelijk-en-gemotiveerd-plaats-te-vinden/

Beroep tegen een omgevingsvergunning voor horecabedrijf Villa van Streek en weigering handhaving in verband met geluid en overtreding vergunning. Verweerder heeft het besluit onvoldoende ...