Archief voor april, 2017

Geen overeenstemming over de essentialia levert geen bindende arbeidsovereenkomst op

/geen-overeenstemming-over-de-essentialia-levert-geen-bindende-arbeidsovereenkomst-op/

Samenvatting uitspraak Rechtbank Amsterdam (Kantonrechter, voorzieningenrechter), 16 februari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:1018  Sollicitant is vanaf 2001 tot en met 2014 werkzaam geweest bij Ketchum en haar ...

Facetbestemmingsplan: sloopbeperkingen woning vanwege “karakteristieke waarde” met succes bestreden

/facetbestemmingsplan-sloopbeperkingen-woning-vanwege-karakteristieke-waarde-met-succes-bestreden/

Gemeenteraad Coevorden geeft met een facetbestemmingsplan 418 objecten de dubbelbestemming ‘waarde-karakteristiek’. Gevolg: strikte sloopvoorwaarden. De eigenaar van een woning in slechte bouwkundige staat, komt ...

Schorsing concurrentiebeding vestigingsmanager kinderopvangbedrijf in hoger beroep bekrachtigd

/schorsing-concurrentiebeding-vestigingsmanager-kinderopvangbedrijf-in-hoger-beroep-bekrachtigd/

Samenvatting uitspraak Hof Amsterdam, 8 november 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:4436 Werkneemster is in 2008 in dienst getreden bij CompaNanny Schiphol-Rijk, in de functie van Pedagogisch Medewerker. ...

Toewijzing ontbindingsverzoek werknemer wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Billijke vergoeding EUR 50.000

/toewijzing-ontbindingsverzoek-werknemer-wegens-ernstig-verwijtbaar-handelen-van-de-werkgever-billijke-vergoeding-eur-50-000/

Samenvatting uitspraak rechtbank Noord-Holland, 15 december 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:10489. Werkneemster is op 1 november 2011 in dienst getreden bij werkgever in de functie van Senior ...

Gebruik afwijkingsmogelijkheid bestemmingsplan niet mogelijk wegens strijd Wro, Wabo mogelijk wel toepasbaar

/gebruik-afwijkingsmogelijkheid-bestemmingsplan-niet-mogelijk-wegens-strijd-wro-wabo-mogelijk-wel-toepasbaar/

Verlening omgevingsvergunning wijziging wegprofiel voor betere aansluiting van de stad op de A28: twee als ‘groen’ bestemde stukken wijzigen in weg (bestemming ‘verkeer’), met ...

Funderingswerkzaamheden met voldoende voorzorgsmaatregelen omgeven, optreden schade maakt besluitvorming niet onzorgvuldig

/funderingswerkzaamheden-met-voldoende-voorzorgsmaatregelen-omgeven-optreden-schade-maakt-besluitvorming-niet-onzorgvuldig/

Hoger beroep buurman vanwege vergunningverlening voor funderingswerkzaamheden aan buurpanden, waardoor mogelijk schade aan pand buurman is ontstaan. Buurman acht besluitvorming onzorgvuldig en in strijd ...

Wetsvoorstel implementatie UBO-register

/wetsvoorstel-implementatie-ubo-register/

14 april 2017 Op 31 maart 2017 is het wetsvoorstel voor de implementatie van het UBO-register gepubliceerd. In dit register zullen de gegevens van ...

Over algemene vergaderingen, agenderingsrecht en koetjes en kalfjes

/over-algemene-vergaderingen-agenderingsrecht-en-koetjes-en-kalfjes/

Het bestuur van een BV of NV bepaalt wanneer er een algemene vergadering komt. Onder omstandigheden kunnen aandeelhouders het bestuur dwingen om een algemene ...

Aansprakelijkheid DGA om overdracht aandelen; gevolgen van een stil vertrek

/aansprakelijkheid-dga-om-overdracht-aandelen-gevolgen-van-een-stil-vertrek/

Een directeur-grootaandeelhouder (‘DGA’) die zijn aandelen in een BV met schulden overdraagt zonder onderzoek te doen naar de persoon van de koper en diens ...

De 403-verklaring; Als je het doet, doe het dan goed!

/de-403-verklaring-als-je-het-doet-doe-het-dan-goed/

Met een zogenaamde 403-verklaring kan vrijstelling worden verkregen van de verplichting om jaarrekeningen te deponeren. Maar dan moet je het wel goed doen. En ...