Archief voor juni, 2017

Schending van zorgvuldigheid bij afwijzing verzoek vaststelling bestemmingsplan: ruimtelijke situatie onvoldoende bij besluitvorming betrokken

/schending-van-zorgvuldigheid-bij-afwijzing-verzoek-vaststelling-bestemmingsplan-ruimtelijke-situatie-onvoldoende-bij-besluitvorming-betrokken/

Appellante wil haar loonbedrijf verplaatsen en een loods bouwen op het nieuwe perceel, waar dat volgens het bestemmingsplan niet mag. Gemeenteraad wijst de verzoeken ...

Herziening uitspraak Afdeling afgewezen: andere feiten leiden niet tot andere uitspraak; woning in buitengebied toegestaan

/herziening-uitspraak-afdeling-afgewezen-andere-feiten-leiden-niet-tot-andere-uitspraak-woning-in-buitengebied-toegestaan/

Verzoek om herziening eerdere uitspraak Afdeling. Op de locatie stonden twee burgerwoningen met een oorspronkelijk agrarische bestemming. Ten tijde van de verkoop en sloop ...

Eikenkap mag mits deze pas plaatsvindt na onherroepelijkheid verkeersbesluit, geen aantasting waarde voor leefbaarheid

/eikenkap-mag-mits-deze-pas-plaatsvindt-na-onherroepelijkheid-verkeersbesluit-geen-aantasting-waarde-voor-leefbaarheid/

Hoger beroep tegen in stand laten van vergunningverlening kap dertien eiken wegens verkeersbesluit. Standaardvoorwaarde dat pas gebruik van vergunning nadat deze onherroepelijk is geworden ...

Welstandsadvies uitbouw en dakterras in strijd met bestemmingsplan derde keer goed genoeg

/welstandsadvies-uitbouw-en-dakterras-in-strijd-met-bestemmingsplan-derde-keer-goed-genoeg/

Beroep en incidenteel beroep tegen besluit over ontheffing bestemmingsplan en verlening vergunning voor uitbouw en dakterras beide ongegrond. Afdeling acht welstandsadvies onvoldoende gemotiveerd en ...

Aanvullende regels voor organisaties in de semipublieke sector

/aanvullende-regels-voor-organisaties-in-de-semipublieke-sector/

Meer waarborgen voor uw kwaliteit U heeft in principe veel vrijheid om de statuten en organisatie naar eigen inzicht in te richten. Is uw ...