Archief voor augustus, 2017

Last onder dwangsom zorgboerderij: onbevoegde handhaving

/last-onder-dwangsom-zorgboerderij-onbevoegde-handhaving/

Last onder bestuursdwang tot beëindigen en beëindigd houden van met bestemmingsplan strijdig gebruik. Verweerder was niet bevoegd tot opleggen herstelsanctie op grond van 5:7 ...

Weigering omgevingsvergunning vernieuwen en verplaatsen recreatiewoning en dwangsom beëindigen permanente bewoning terecht, geen verlenging begunstigingstermijn

/weigering-omgevingsvergunning-vernieuwen-en-verplaatsen-recreatiewoning-en-dwangsom-beeindigen-permanente-bewoning-terecht-geen-verlenging-begunstigingstermijn/

Verzoek vergunning voor vernieuwing en verplaatsing van een recreatiewoning en, met beroep op het overgangsrecht, voor legalisatie van het permanente gebruik. Rechtbank: appellant heeft ...

Omgevingsvergunning bedrijfswoning terecht geweigerd wegens beperking ontplooiingsmogelijkheden andere bedrijven

/omgevingsvergunning-bedrijfswoning-terecht-geweigerd-wegens-beperking-ontplooiingsmogelijkheden-andere-bedrijven/

Het college heeft een vergunning voor door appellante bij haar bedrijf gewenste bedrijfswoning geweigerd vanwege de beperking van de ontplooiingsmogelijkheden van planologisch toegestane bedrijven ...

Omgevingsvergunning negen vrijstaande woningen bij Vinkeveen; passend in omgeving; geen strijd met goede ruimtelijke ordening

/omgevingsvergunning-negen-vrijstaande-woningen-bij-vinkeveen-passend-in-omgeving-geen-strijd-met-goede-ruimtelijke-ordening/

Omgevingsvergunning bouw negen vrijstaande woningen een perceel bij Vinkeveen. Naar het oordeel van rechtbank en Afdeling passen de woningen in de omgeving en zij ...

Hof van Justitie: werknemers genieten bescherming bij de pre-pack

/hof-van-justitie-werknemers-genieten-bescherming-bij-de-pre-pack/

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna te noemen: “Europese Hof”) heeft onlangs een belangrijke uitspraak gedaan voor de faillissementspraktijk. Het Europese ...