Archief voor oktober, 2017

Bestemmingsplan in strijd met gemeentelijke nota van uitgangspunten, leidt tot schorsing vaststellingsbesluit

/bestemmingsplan-strijd-gemeentelijke-nota-uitgangspunten-leidt-tot-schorsing-vaststellingsbesluit/

Vaststelling van een bestemmingsplan waarbij een oud schoolgebouw wordt vervangen door een appartementencomplex met 19 zorgwoningen en 15 gestapelde koopwoningen voor ouderen. De gemeentelijke ...

Onvoldoende gemotiveerd dat na toestaan inrichting aan de geluidbelastingnormen wordt voldaan: omgevingsvergunning vernietigd

/onvoldoende-gemotiveerd-toestaan-inrichting-aan-geluidbelastingnormen-wordt-voldaan-omgevingsvergunning-vernietigd/

Omgevingsvergunning voor wijziging boerderij in restaurant, galerie, bedrijfswoning en logies. Bij een nabij de woning van appellanten gelegen woning wordt de geluidbelastingnorm voor de ...

Pre-pack en overgang van onderneming

/pre-pack-en-overgang-onderneming/

Sinds enige jaren is een aantal rechtbanken in Nederland er toe overgegaan om een zogenaamde ‘pre-pack’ te faciliteren. Het betreft hier een methode waarbij ...

Bij normale bedrijfssituatie voldoet horecagelegenheid aan Activiteitenbesluit

/normale-bedrijfssituatie-voldoet-horecagelegenheid-aan-activiteitenbesluit/

Uit het akoestisch onderzoek volgt dat de horecagelegenheid in de normale bedrijfssituatie voldoet aan het Activiteitenbesluit milieubeheer. De VvE heeft niet gesteld dat in ...

Omgevingsvergunning uitbreiding melkrundveehouderij blijft in stand

/omgevingsvergunning-uitbreiding-melkrundveehouderij-blijft-stand/

Hoger beroep tegen de verlening van een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een melkveehouderij. Appellanten gooien alle mogelijke argumenten in de strijd, maar de ...

Update: De implementatie van het UBO-register in andere EU-landen

/update-implementatie-ubo-register-eu-landen/

24 oktober 2017 UBO-register in Nederland In het kader van de implementatie van de Europese vierde anti-witwasrichtlijn heeft Nederland in maart 2017 het conceptwetsvoorstel ...

Het begrip “woning” in de overdrachtsbelasting nader ingevuld door de Hoge Raad. De Hoge Raad geeft duidelijkheid

/begrip-woning-overdrachtsbelasting-nader-ingevuld-hoge-raad-hoge-raad-geeft-duidelijkheid/

In februari heeft de Hoge Raad vier belangrijke arresten gewezen waarin zij verduidelijkt wanneer sprake is van een woning in het kader van de ...

Vernietiging ontslag op staande voet. Werkgever moet werknemer toelaten tot de gebruikelijke werkzaamheden

/vernietiging-ontslag-op-staande-voet-werkgever-moet-werknemer-toelaten-tot-gebruikelijke-werkzaamheden/

Samenvatting uitspraak Rechtbank Den Haag, 9 augustus 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:9706 Werknemer is op 1 november 2001 bij werkgever in dienst getreden. Werknemer is laatstelijk werkzaam ...

Welstandtoets en belangenafweging voor toestaan kiosk ten onrechte achterwege gelaten

/welstandtoets-en-belangenafweging-toestaan-kiosk-onrechte-achterwege-gelaten/

Het college heeft bij de vergunningverlening voor een kiosk ten onrechte niet beoordeeld of de kiosk in strijd is met redelijke eisen van welstand. ...

COVID-19

COVID-19 mededeling

Ook in deze bijzondere tijden staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

COVID-19 notice

We are also there for you during these special times. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.