Archief voor november, 2017

Indexering alimentatie per 1 januari 2018

/indexering-alimentatie-per-1-januari-2018/

Per 1 januari van ieder jaar worden bestaande alimentatieverplichtingen, zowel kinder- als partneralimentatie, verhoogd met een door de overheid vastgesteld indexeringspercentage. Hiermee wordt de ...

Vaststelling wijzigingsplan: goed woon- en leefklimaat voldoende verzekerd, verkeerssituatie acceptabel

/vaststelling-wijzigingsplan-goed-woon-en-leefklimaat-voldoende-verzekerd-verkeerssituatie-acceptabel/

Ongegrond beroep tegen vaststelling wijzigingsplan uitbreiding melkveebedrijf. Goed woon- en leefklimaat voldoende verzekerd: geen gemotiveerde bezwaren luchtkwaliteit en afstandsnorm Wet geurhinder en veehouderij nageleefd. ...

Omgevingsvergunning kachelbedrijf; activiteiten passen binnen bestemmingsplan en beleid, aan parkeernormen is voldaan

/omgevingsvergunning-kachelbedrijf-activiteiten-passen-binnen-bestemmingsplan-en-beleid-aan-parkeernormen-is-voldaan/

Verlening omgevingsvergunning uitbreiding showroom kachelbedrijf. Activiteiten kachelbedrijf passen binnen categorie 2 “Staat van Bedrijfsactiviteiten” en zijn in overeenstemming met bestemmingsplan. Tevens geen strijd met ...

Nader onderzoek mogelijke negatieve effecten van geitenboerderij op volksgezondheid voordat verlening omgevingsvergunning

/nader-onderzoek-mogelijke-negatieve-effecten-geitenboerderij-op-volksgezondheid-verlening-omgevingsvergunning/

Tussenuitspraak vergunningverlening open stal in Q-koortshoudende geitenhouderij. GGD adviseert geen uitbreiding toe te staan zolang Q-koorts nog heerst (daarna alleen dichte stal). Provincie heeft ...

Intensievere bouw maakt bestemmingsplan niet ruimtelijk onaanvaardbaar; geen funderingseisen in omgevingsvergunning want geen specifiek risico

/intensievere-bouw-maakt-bestemmingsplan-ruimtelijk-onaanvaardbaar-geen-funderingseisen-omgevingsvergunning-want-geen-specifiek-risico/

Vaststelling van een bestemmingsplan en verlening van een omgevingsvergunning voor twaalf woningen. Klachten over inspraak ongegrond, want inspraak is geen deel bestemmingsplanprocedure. Omgeving van ...

Foutje toepassing ontvangsttheorie leidt tot omgevingsvergunning van rechtswege

/foutje-toepassing-ontvangsttheorie-leidt-tot-omgevingsvergunning-rechtswege/

Aanvraag omgevingsvergunning voor gebruik pand als woning en pension, ontvangen 22 april 2015. Verzoek om aanvulling gegevens en verlenging beslistermijn op 16 juni 2015. ...

Vijverberg Medical Consultants B.V.

/vijverberg-medical-consultants-b-v/

Op 24 oktober 2017 is Vijverberg Medical Consultants B.V. mede handelend onder de naam “Euforius werkt” op eigen verzoek in staat van faillissement verklaard ...

Moet Tros verborgen camera-opnames afgeven?

/moet-tros-verborgen-camera-opnames-afgeven/

Pretium biedt potentiële klanten (onder meer) telefonisch telecommunicatiediensten aan. Tros heeft zich in een uitzending van het televisieprogramma Tros Radar kritisch uitgelaten over de ...

Combineren verschillende onderdelen artikel 4 bijlage II Besluit omgevingsrecht bij vergunningverlening toegestaan

/combineren-verschillende-onderdelen-artikel-4-bijlage-ii-besluit-omgevingsrecht-vergunningverlening-toegestaan/

Verlening omgevingsvergunning met toepassing van artikel 4, leden 1 en 9 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) is toegestaan. De Nota van ...