Archief voor januari, 2018

Niet in behandeling nemen herhaalde aanvraag is bevoegdheid, geen plicht

/behandeling-nemen-herhaalde-aanvraag-is-bevoegdheid-geen-plicht/

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 6 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3365  Legalisering vloerverhoging monumentaal pand door vergunningverlening achteraf na eerdere weigering. Bestuursorgaan bevoegd om ...

Afstand recreatiewoning 1 tot woning 3 beïnvloedt niet afstand woning 1 tot woning 2

/afstand-recreatiewoning-1-tot-woning-3-beinvloedt-afstand-woning-1-tot-woning-2/

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 29 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3282  Vergunningverlening voor recreatiewoning te Norg tegen wens buurman. De afstand tussen de woningen ...

Vergunningverlening mestscheidingsinstallatie tweede fase: ontvankelijkheids- en toetsingscriteria

/vergunningverlening-mestscheidingsinstallatie-tweede-fase-ontvankelijkheids-en-toetsingscriteria/

Mestscheidingsinstallatie tweede fase, bouw installatie: overzicht toetsingscriteria belanghebbende, bepaling milieucategorie bedrijf. Planologische en individuele afwegingen leiden niet tot vernietiging vergunning. Casus Het college van ...

Een aanbouw is geen bijgebouw: formulering voorschriften bestemmingplan

/aanbouw-is-geen-bijgebouw-formulering-voorschriften-bestemmingplan/

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 22 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3220 Weigering vergunningverlening bouw recreatiewoning op duinwal, met overkapping van 2 bij 11,5 m. ...

Ontbreken beoordelingsinstrumentarium endotoxinen-emissie geen reden voor weigering veranderingsvergunning vleeskuikenhouderij: aan wettelijke eisen voldaan

/ontbreken-beoordelingsinstrumentarium-endotoxinen-emissie-geen-reden-weigering-veranderingsvergunning-vleeskuikenhouderij-aan-wettelijke-eisen-voldaan/

Rechtbank Limburg 1 november 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:10536 Ten aanzien van het aspect volksgezondheid is de rechtbank, gelet op het ontbreken van een adequaat beoordelingsinstrumentarium voor ...

Misbruik van identiteit wordt niet beloond (maar afgestraft)

/misbruik-identiteit-wordt-beloond-afgestraft/

Om verschillende redenen en op verschillende momenten komen sommige ondernemers op het idee om de identiteit van hun onderneming te veranderen of om onduidelijkheid ...

AkzoNobel vs. Elliott (II): aandeelhouderswensen vs. bestuursbevoegdheid

/akzonobel-vs-elliott-ii-aandeelhouderswensen-vs-bestuursbevoegdheid/

Na een mislukte gang naar de Ondernemingskamer heeft – onder andere – Elliott Advisors een nieuwe poging gewaagd; dit keer bij de voorzieningenrechter. Inzet ...

AkzoNobel vs. Elliott: aandeelhouderswensen vs. bestuursbevoegdheid

/akzonobel-vs-elliott-aandeelhouderswensen-vs-bestuursbevoegdheid/

Een groep aandeelhouders, waaronder Elliott Advisors, was niet tevreden dat het Nederlandse AkzoNobel de overnamevoorstellen van PPG van de hand wees. Elliott Advisors probeerde ...