Archief voor april, 2018

Toetsing verlening omgevingsvergunning aan de ladder voor duurzame verstedelijking

/toetsing-verlening-omgevingsvergunning-aan-ladder-duurzame-verstedelijking/

Verlening omgevingsvergunning voor de bouw van een garage met showroom op een perceel met de bestemming ‘Agrarisch’. Toetsing aan artikel 3.1.6 lid 2 Bro, ...

Kortsluiting door voorzieningenrechter: geen verschoonbare termijnoverschrijding bezwaar, beroep ongegrond

/kortsluiting-voorzieningenrechter-geen-verschoonbare-termijnoverschrijding-bezwaar-beroep-ongegrond/

Rechtbank Midden-Nederland 14 februari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:550 Omgevingsvergunning oprichting zorg- en cultuurgebouw en 92 zorgappartementen. Bezwaar na afloop bezwaartermijn. Geen verschoonbare termijnoverschrijding, bezwaar niet-ontvankelijk, beroep ...

Omgevingsvergunning voor bouw op andermans grond betekent realisatierisico: terechte intrekking vergunning

/omgevingsvergunning-bouw-op-andermans-grond-betekent-realisatierisico-terechte-intrekking-vergunning/

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 7 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:387 Omgevingsvergunning in 2009 voor bouw dienstwoning op grond die deels eigendom is van ...

Beroep op belemmeringsverbod bij arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

/beroep-op-belemmeringsverbod-arbeidsovereenkomst-onbepaalde-tijd/

Mag een werknemer die voor onbepaalde tijd in dienst is bij een bedrijf dat hem detacheert (de uitlener) bij een ander bedrijf een baan ...

Verklaring van geen bedenkingen en uitgebreide procedure van toepassing bij omgevingsvergunning in strijd met bestemmingsplan

/verklaring-geen-bedenkingen-en-uitgebreide-procedure-toepassing-omgevingsvergunning-strijd-bestemmingsplan/

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:227 Verlening omgevingsvergunning voor bouw woning in strijd met bestemmingsplan zonder verklaring van geen ...

Uitleg werkingssfeerbepaling Metalektro cao. Het werk dat door de werknemers wordt verricht is bepalend en niet het eindproduct

/uitleg-werkingssfeerbepaling-metalektro-cao-werk-werknemers-wordt-verricht-is-bepalend-en-eindproduct/

Samenvatting uitspraak Rechtbank Rotterdam, 1 maart 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:1767 Werkgever richt zich op de verkoop van plezierjachten van metaal. Werkgever ontwerpt samen met de klant ...

Vaststelling bestemmingsplan: gebruik woning voor beroep of bedrijf aan huis en motivering parkeerbehoefte onvoldoende duidelijk

/vaststelling-bestemmingsplan-gebruik-woning-beroep-bedrijf-aan-huis-en-motivering-parkeerbehoefte-onvoldoende-duidelijk/

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 17 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:132 Vaststelling bestemmingsplan tweede fase: bouw maximaal 62 woningen naast, buiten plan vallend, winkelcentrum. ...

Grenzen aan het faillissementsverhoor

/grenzen-aan-faillissementsverhoor/

Op grond van artikel 105 Faillissementswet (hierna: “Fw”) is een persoon die in staat van faillissement is verklaard gehouden om inlichtingen aan onder meer ...

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding. Geen recht op transitievergoeding wegens gelijkwaardige voorziening

/ontbinding-wegens-verstoorde-arbeidsverhouding-geen-recht-op-transitievergoeding-wegens-gelijkwaardige-voorziening/

Samenvatting uitspraak Rechtbank Amsterdam, 13 december 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:10378 Werknemer is op 1 oktober 1988 bij werkgever in dienst getreden. Werknemer is werkzaam als Onderzoeker ...

Weigering uitbreiding opslag sein- en ernstvuurwerk terecht: college bevoegd, Vuurwerkbesluit van toepassing

/weigering-uitbreiding-opslag-sein-en-ernstvuurwerk-terecht-college-bevoegd-vuurwerkbesluit-toepassing/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 december 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:8446 Veranderingsvergunning uitbreiding gasflessen en hoeveelheid vuurwerk verleend, uitbreiding opslag sein- en ernstvuurwerk terecht geweigerd wegens niet voldoen aan ...