Archief voor juli, 2018

Coulance schuldeiser leidt tot verjaring borg

/coulance-schuldeiser-leidt-tot-verjaring-borg/

In zijn uitspraak van 19 september 2017 oordeelde het Hof Arnhem-Leeuwarden dat een schuldeiser niet meer bij een borg kon aankloppen, omdat haar vordering ...

‘Leegstandschade valt onder bankgarantie’

/leegstandschade-valt-bankgarantie/

In tegenstelling tot de huurovereenkomst bevat de tekst van de aangehechte bankgarantie wél een bepaling over uitkering van leegstandschade. Hof oordeelt na terugverwijzing door ...

Curator vangt bot bij aansprakelijkheidsstelling bank voor faillissementstekort

/curator-vangt-bot-aansprakelijkheidsstelling-bank-faillissementstekort/

Hof Amsterdam 29 mei 2018 ECLI:NL:GHAMS:2018:1832 Hof oordeelt dat bank niet toerekenbaar tekort schiet of onrechtmatig handelt door in surseance op grond van een ...

Bestuursverbod wegens exploiteren malafide incassobureau toegewezen

/bestuursverbod-wegens-exploiteren-malafide-incassobureau-toegewezen/

Rechtbank Gelderland 7 juni 2018 ECLI:NL:RBGEL:2018:2694 Veroordeling van exploitant incassobureau wegens oplichting en valsheid in geschrifte. Rechtbank wijst vordering van een bestuursverbod voor drie ...

Rekeninghouder failliete Italiaanse bank mag documenten bancaire toezichthouder inzien

/rekeninghouder-failliete-italiaanse-bank-mag-documenten-bancaire-toezichthouder-inzien/

In deze prejudiciële verwijzing naar het Europees Hof van Justitie staat de vraag centraal of na een gedwongen liquidatie van een Italiaanse bank, de ...

COVID-19

COVID-19 mededeling

Ook in deze bijzondere tijden staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

COVID-19 notice

We are also there for you during these special times. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.