Archief voor augustus, 2018

Beleidsvrijheid bij verlening omgevingsvergunning afhaalpizzeria in strijd met bestemmingsplan

/beleidsvrijheid-verlening-omgevingsvergunning-afhaalpizzeria-strijd-bestemmingsplan/

Rechtbank Limburg 19 april 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:3703  Verlening omgevingsvergunning afhaalpizzeria in strijd met bestemmingsplan Afwijking van bestemmingsplan toegestaan: beperkte omvang horeca, ruimtelijke uitstraling vanwege leegstand ...

Vaststelling uitwerkingsplan en omgevingsvergunning houden naar verwachting stand: geen voorlopige voorziening

/vaststelling-uitwerkingsplan-en-omgevingsvergunning-houden-naar-verwachting-stand-geen-voorlopige-voorziening-2/

Voorzieningenrechter Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 13 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1236  Vaststelling uitwerkingsplan en verlening omgevingsvergunning voor bouw 24 appartementen en kerk. Naar ...

Nederlands faillissement van een buitenlandse vennootschap die niet meer bestaat

/nederlands-faillissement-van-een-buitenlandse-vennootschap-die-niet-meer-bestaat/

Uit een recent arrest van het gerechtshof Den Haag blijkt dat het mogelijk is een buitenlandse vennootschap die overwegend in Nederland actief was en ...

Geen strijd goede ruimtelijke ordening bij toestaan recreatiewoning op woonbestemming met recreatie-wijzigingsbevoegdheid

/geen-strijd-goede-ruimtelijke-ordening-toestaan-recreatiewoning-op-woonbestemming-recreatie-wijzigingsbevoegdheid/

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 18 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1294   Vergunningverlening bouw recreatiewoning met drie slaapkamer op perceel met bestemming “woondoeleinden” en wijzigingsmogelijkheid ...

Toepassing van dezelfde argumenten in hoger beroep leidt tot een zelfde oordeel: geen afwijking bestemmingsplan

/toepassing-argumenten-hoger-beroep-leidt-tot-zelfde-oordeel-geen-afwijking-bestemmingsplan/

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 11 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1201 Appellant wenst vergunning voor de vestiging van een bloemenzaak in strijd met het ...

Bouwbesluitnormen en relativiteitsvereiste

/bouwbesluitnormen-en-relativiteitsvereiste/

Afwijzing verzoek om handhaving blijft in stand nu de normen waarop appellant zich beroept niet beogen appellant als omwonende te beschermen. Casus Appellant, omwonende, ...

Informatie over het gedrag van werknemers en de AVG, risky business?

/informatie-gedrag-werknemers-en-avg-risky-business/

Wanneer een werkgever het vermoeden heeft dat een werknemer in strijd handelt met de arbeidsovereenkomst, zal hij hier nader onderzoek naar willen doen. Maar ...

COVID-19

COVID-19 mededeling

Ook in deze bijzondere tijden staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

COVID-19 notice

We are also there for you during these special times. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.