Actueel

 • 14-12-2017

  De Europese privacy verordening; wat gaat er veranderen?

  Op het gebied van privacy regulering geldt op dit moment in Nederland nog de Wet Bescherming Persoonsgegeven ... Lees meer »

 • 13-12-2017

  Schenkingen op papier

  Een schenking op papier is een schenking die alleen op papier wordt vastgelegd. De schenker maakt dus ... Lees meer »

 • 11-12-2017

  Vertrouwensbeginsel geen grond voor weigeren omgevingsvergunning voor bouwen

  Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 8 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3049 Ongegrond beroep tegen verlening omgevingsvergunning voor bouw wachtplaats ... Lees meer »

 • 24-11-2017

  Indexering alimentatie per 1 januari 2018

  Per 1 januari van ieder jaar worden bestaande alimentatieverplichtingen, zowel kinder- als partneralimentatie, verhoogd met een door ... Lees meer »

 • 17-11-2017

  Vaststelling wijzigingsplan: goed woon- en leefklimaat voldoende verzekerd, verkeerssituatie acceptabel

  Ongegrond beroep tegen vaststelling wijzigingsplan uitbreiding melkveebedrijf. Goed woon- en leefklimaat voldoende verzekerd: geen gemotiveerde bezwaren luchtkwaliteit ... Lees meer »

 • 14-11-2017

  Omgevingsvergunning kachelbedrijf; activiteiten passen binnen bestemmingsplan en beleid, aan parkeernormen is voldaan

  Verlening omgevingsvergunning uitbreiding showroom kachelbedrijf. Activiteiten kachelbedrijf passen binnen categorie 2 “Staat van Bedrijfsactiviteiten” en zijn in ... Lees meer »