Actueel | Schaap Advocaten Notarissen

Actueel

 • 11-07-2018

  Coulance schuldeiser leidt tot verjaring borg

  In zijn uitspraak van 19 september 2017 oordeelde het Hof Arnhem-Leeuwarden dat een schuldeiser niet meer bij ... Lees meer »

 • 10-07-2018

  ‘Leegstandschade valt onder bankgarantie’

  In tegenstelling tot de huurovereenkomst bevat de tekst van de aangehechte bankgarantie wél een bepaling over uitkering ... Lees meer »

 • 05-07-2018

  Curator vangt bot bij aansprakelijkheidsstelling bank voor faillissementstekort

  Hof Amsterdam 29 mei 2018 ECLI:NL:GHAMS:2018:1832 Hof oordeelt dat bank niet toerekenbaar tekort schiet of onrechtmatig handelt ... Lees meer »

 • 04-07-2018

  Bestuursverbod wegens exploiteren malafide incassobureau toegewezen

  Rechtbank Gelderland 7 juni 2018 ECLI:NL:RBGEL:2018:2694 Veroordeling van exploitant incassobureau wegens oplichting en valsheid in geschrifte. Rechtbank ... Lees meer »

 • 02-07-2018

  Rekeninghouder failliete Italiaanse bank mag documenten bancaire toezichthouder inzien

  In deze prejudiciële verwijzing naar het Europees Hof van Justitie staat de vraag centraal of na een ... Lees meer »

 • 29-06-2018

  Geen belastingrente over aanslagen erfbelasting

  Erfbelasting is verschuldigd over de waarde van een verkregen erfenis, voor zover deze waarde hoger is dan ... Lees meer »