Actueel - Schaap Advocaten Notarissen

Actueel

 • 17-06-2014

  Een sleufsilo voor opslag van voer is geen voedersilo

  Artikel 3, lid 6 van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht bepaalt dat een omgevingsvergunning voor bouwen ... Lees meer »

 • 06-06-2014

  Wet Werk en Zekerheid (WWZ) deel 1: proeftijdbeding

  Op dit moment ligt het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid (33 818) ter behandeling bij de Eerste ... Lees meer »

 • 03-06-2014

  De tussentijdse beëindiging van huurovereenkomsten in faillissement en het recht op vergoeding van leegstandschade

  Inleiding Indien de huurder van een onroerende zaak in staat van faillissement verkeert, geeft artikel 39 Faillissementswet ... Lees meer »

 • 02-06-2014

  Overdrachtsverbod

  Samenvatting: uitgangspunt is dat een in een overeenkomst opgenomen verbod om een vorderingsrecht over te dragen, verbintenisrechtelijke ... Lees meer »

 • 28-05-2014

  Grensoverschrijdende omzetting

  Volgens het Europese hof van Justitie van de Europese Unie valt grensoverschrijdende omzetting van kapitaalvennootschappen (NV’s en ... Lees meer »

 • 19-05-2014

  Een gemeentelijke beslissing of aanbod tot verkoop van grond is geen besluit in de zin van de Awb

  Rechtbank en Afdeling oordelen in onderhavig geschil dat (een aanbod) tot verkoop van grond een privaatrechtelijke kwestie ... Lees meer »