Actueel

 • 28-11-2014

  Bekendmaking van besluiten

  Het niet op de juiste wijze bekend maken van een ontwerpbesluit kan leiden tot de vernietiging van ... Lees meer »

 • 27-11-2014

  Wijzigingen in de fiscale kindregelingen per 1 januari 2015

  Ten tijde van het schrijven van het onderhavige artikel zijn er circa 11 fiscale regelingen  waar ouders ... Lees meer »

 • 10-11-2014

  Afwikkeling van een nalatenschap: let op de belastingrente!

  Algemeen Belastingrente wordt al sinds 1 januari 2010 – toen nog heffingsrente geheten – berekend over verschuldigde ... Lees meer »

 • 06-11-2014

  De medisch specialisten per 1 januari 2015

  Per 1 januari 2015 zal de ‘integrale bekostiging’ worden ingevoerd voor medisch specialistische zorg. Dit betekent dat ... Lees meer »

 • 05-11-2014

  Nogmaals: de waarschuwingsplicht van de aannemer bij meerwerk

  Twee jaar geleden bespraken wij een uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw (‘RvA’) van ... Lees meer »

 • 04-11-2014

  Berekenen planschade

  Beantwoording van de vraag of hoe de berekening van planschade als gevolg van twee verschillende planologische maatregelen ... Lees meer »

COVID-19

COVID-19 mededeling

Ook in deze bijzondere tijden staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

COVID-19 notice

We are also there for you during these special times. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.