Afschaffing van de jubelton (schenkingsvrijstelling eigen woning)

Dieuwertje Rip  |  12 oktober 2022  |  Leestijd: ongeveer 2 minuten

In navolging op het coalitieakkoord maakte de regering op Prinsjesdag officieel bekend dat de jubelton zal worden afgeschaft. Dit is de vrijstelling van schenkbelasting waarbij kinderen eenmalig belastingvrij een gift van hun ouders kunnen ontvangen bij de aanschaf van een eigen woning. Deze schenkingsvrijstelling wordt in 2023 verlaagd en per 2024 helemaal afgeschaft.

Tot 1 januari 2023 kunnen ouders nog maximaal eenmalig € 106.671 belastingvrij schenken aan hun kinderen voor de verwerving of verbouwing van een eigen woning of aflossing van de eigenwoningschuld. Vanaf 1 januari 2023 wordt deze vrijstelling verlaagd tot € 28.947. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft.

Achtergrond

De jubelton is in 2017 ingevoerd om eigenwoningschulden te verminderen en het aantal ‘onderwaterhypotheken’ te verlagen. Maar volgens de regering is deze vrijstelling minder doeltreffend en minder doelmatig gebleken dan ander beleid op dit gebied. Zo heeft bijvoorbeeld een deel van de kinderen de schenking gebruikt om een duurdere woning te kopen in plaats van de eigenwoningschuld te verlagen. Daarnaast is gebleken dat de vrijstelling de vermogensongelijkheid binnen generaties vergroot. Daarom is besloten om de vrijstelling af te schaffen.

Verlaging en afschaffing

De regering wilde de vrijstelling eigenlijk direct per 1 januari 2023 afschaffen, maar dit blijkt in de systemen van de Belastingdienst technisch niet haalbaar. Daarom zal de vrijstelling eerst worden verlaagd en een jaar later vervolgens volledig worden afgeschaft.

Andere vrijstellingen

Ook zonder jubelton kunnen ouders nog steeds belastingvrij aan hun kinderen schenken. De normale jaarlijkse vrijstelling bedraagt dit jaar € 5.677. Daarnaast kunnen ouders eenmalig aan een kind tussen de 18 en 40 jaar een belastingvrije schenking doen ter vrije besteding (in 2022 is dit € 27.231) of ten behoeve van een studie of opleiding (in 2022 is dit € 56.724). Dit is alleen mogelijk als het kind niet al eerder een jubelton of eenmalig verhoogde schenking heeft ontvangen.

Schenken zonder vrijstelling

Uiteraard kunnen ouders altijd vermogen schenken aan hun kinderen, al dan niet voor een eigen woning. Zodra de schenking méér bedraagt dan de vrijstelling, is wel schenkbelasting verschuldigd. In 2022 geldt dat tot een bedrag van € 130.425 er 10% schenkbelasting moet worden afgedragen. Boven dit bedrag geldt een tarief van 20% schenkbelasting.

Rekenvoorbeeld: twee ouders schenken in 2022 een bedrag van € 100.000 aan hun kind. Het kind heeft een gewone vrijstelling van € 5.677, zodat over het restant 10% schenkbelasting moet worden betaald door het kind. De verschuldigde schenkbelasting bedraagt dus € 9.432.

Tot slot

Wilt u een jubelton schenken aan uw kind? Wees er dan snel bij, want per 1 januari 2023 wordt deze verlaagd en per 1 januari 2024 is deze afgeschaft. Maar er zijn mogelijk ook andere manieren om vermogen fiscaal gunstig over te dragen aan de volgende generaties. Wij denken graag met u mee.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Marianne van der Laak of Dieuwertje Rip.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.