Algemene voorwaarden (2/3): wat als uw wederpartij ook algemene voorwaarden gebruikt?

Mr J.A.J. (Joop) Werner  |  20 mei 2019  |  Leestijd: ongeveer 2 minuten

Als uw wederpartij al algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, is het onvoldoende om in reactie daarop uw eigen algemene voorwaarden van toepassing te verklaren. In dat geval gelden de algemene voorwaarden van “de eerste verwijzer”, uw wederpartij. U kunt dat voorkomen door de algemene voorwaarden van uw wederpartij “uitdrukkelijk van de hand te wijzen”. Hoe u dat precies doet verschilt per situatie. In het algemeen is het goed om specifiek te benoemen welke algemene voorwaarden van welke partij u van de hand wijst. Vergeet daarbij ook niet uw eigen voorwaarden van toepassing te verklaren en mee te sturen.

In onze driedelige artikelenreeks praten wij u bij over het gebruiken van algemene voorwaarden. In dit tweede deel beschrijven wij wat u kunt doen als uw wederpartij ook algemene voorwaarden van toepassing verklaart. In het eerste deel leggen wij uit hoe u ervoor zorgt dat uw algemene voorwaarden gelden en blijven gelden. Het derde deel gaat over de strenge toetsing van een forumkeuzebeding (het aanwijzen van een rechter) bij een wederpartij die in het buitenland is gevestigd.

“Battle of forms”

In de praktijk komt het veel voor dat zowel u als uw wederpartij algemene voorwaarden van toepassing verklaart. Denk aan de situatie dat u eerst een offerte stuurt waarin u uw algemene voorwaarden van toepassing verklaart, waarop de wederpartij reageert met een verwijzing naar haar eigen algemene voorwaarden. Andersom kan natuurlijk ook. Uw wederpartij kan bijvoorbeeld een offerteaanvraag doen waarin zij algemene voorwaarden van toepassing verklaart, waarop u reageert met een offerte waarin u uw eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaart. De vraag is dan steeds welke algemene voorwaarden gelden: die van u of van uw wederpartij? Dit is de zogenaamde “battle of forms”.

“First shot-rule”

In Nederland geldt normaal gesproken dat die algemene voorwaarden gelden waar voor het eerst naar wordt verwezen, tenzij die verwijzing door de andere partij “uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen”. Dit is de zogenaamde “first shot-rule”. Als uw wederpartij al heeft verwezen naar haar eigen algemene voorwaarden, is het enkele verwijzen naar uw eigen algemene voorwaarden normaal gesproken dus onvoldoende. In dat geval gelden de algemene voorwaarden van uw wederpartij.

Uitdrukkelijk van de hand wijzen: standaardtekst voldoende?

Hoe wijs je algemene voorwaarden van de wederpartij uitdrukkelijk van de hand? Deze vraag wordt in de literatuur en de rechtspraak helaas niet duidelijk beantwoord. Er is wel een aantal aanknopingspunten, maar uiteindelijk hangt het af van alle omstandigheden van de situatie.

Kort gezegd moet het van de hand wijzen van de algemene voorwaarden van uw wederpartij op zo’n manier gebeuren dat het de wederpartij niet kan ontgaan. In sommige situaties kan dat door op een opvallende plek en in duidelijke letters (dus niet te klein) als standaardtekst in te voegen dat u de algemene voorwaarden van wederpartijen niet aanvaardt en uitdrukkelijk van de hand wijst. Vergeet ook niet uw eigen voorwaarden van toepassing te verklaren en mee te sturen.

Standaardtekst soms onvoldoende

Aan de andere kant is er ook rechtspraak waarin de hierboven bedoelde standaardtekst niet voldoende was voor het “uitdrukkelijk van de hand wijzen”. Een betere methode is daarom om specifiek te benoemen welke algemene voorwaarden van welke partij u van de hand wijst. Vergeet ook hier niet uw eigen voorwaarden van toepassing te verklaren en mee te sturen.

Als u over het bovenstaande vragen hebt kunt u contact opnemen met Mr J.A.J. (Joop) Werner.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.

algemene voorwaarden wederpartij battle of forms first shot rule schaap advocaten notarissen rotterdam

COVID-19 mededeling

Ook in deze bijzondere tijden staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

Voor ondernemers hebben onze specialisten documenten opgesteld om de onderneming én de ondernemer te helpen in deze bijzondere tijden (zie onderaan deze mededeling).

COVID-19 notice

We are also there for you during these special times. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.

For entrepreneurs, our specialists have drawn up a document with tips to help both the company and the entrepreneur to manage insolvency risks due to the corona crisis.

Tips voor het ondernemen in bijzondere tijden: NOW, WHOA, digitaal vergaderen (NL)