Archief voor auteur Lara van Driel

De vennootschapsrechtelijke werking van een aandeelhoudersovereenkomst in strijd met dwingend recht

/de-vennootschapsrechtelijke-werking-van-een-aandeelhoudersovereenkomst-strijd-met-dwingend-recht/

Het is zeer gebruikelijk dat aandeelhouders van een vennootschap, in aanvulling op de statuten van die vennootschap, afspraken neerleggen in een aandeelhoudersovereenkomst. Het komt ...

De rol van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening bij vergunningverlening op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

/de-rol-van-het-besluit-algemene-regels-ruimtelijke-ordening-bij-vergunningverlening-op-grond-van-de-wet-algemene-bepalingen-omgevingsrecht/

Strijdigheid van een bouwplan met het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is geen reden voor het weigeren van een omgevingsvergunning. Ook de poging ...

Bekendmaking van besluiten

/bekendmaking-van-besluiten/

Het niet op de juiste wijze bekend maken van een ontwerpbesluit kan leiden tot de vernietiging van het besluit door de rechter. Casus Bij ...

Wijzigingen in de fiscale kindregelingen per 1 januari 2015

/wijzigingen-de-fiscale-kindregelingen-per-1-januari-2015/

Ten tijde van het schrijven van het onderhavige artikel zijn er circa 11 fiscale regelingen  waar ouders met (minderjarige) kinderen, onder omstandigheden, voor in ...

Afwikkeling van een nalatenschap: let op de belastingrente!

/afwikkeling-van-een-nalatenschap-let-op-de-belastingrente/

Algemeen Belastingrente wordt al sinds 1 januari 2010 – toen nog heffingsrente geheten – berekend over verschuldigde erfbelasting (deze wordt volgens de Nederlandse wet ...

De medisch specialisten per 1 januari 2015

/de-medisch-specialisten-per-1-januari-2015/

Per 1 januari 2015 zal de ‘integrale bekostiging’ worden ingevoerd voor medisch specialistische zorg. Dit betekent dat alleen ziekenhuizen nog kunnen declareren aan de ...

Nogmaals: de waarschuwingsplicht van de aannemer bij meerwerk

/nogmaals-de-waarschuwingsplicht-van-de-aannemer-bij-meerwerk/

Twee jaar geleden bespraken wij een uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw (‘RvA’) van 1 september 2011 waarin de waarschuwingsplicht van ...

Berekenen planschade

/berekenen-planschade/

Beantwoording van de vraag of hoe de berekening van planschade als gevolg van twee verschillende planologische maatregelen dient plaats te vinden: dient de schade ...

De risico’s van een ‘vergeten’ 403-verklaring

/de-risicos-van-een-vergeten-403-verklaring/

Sinds oktober 2014 publiceert www.accountant.nl een maandelijkse column ondernemingsrecht. Xander Blokzijl, Joop Werner en Vincent van Werkhoven behandelen hierin een voor de praktijk actuele ...

Zorgvuldigheid bij handhaving

/zorgvuldigheid-bij-handhaving/

Uit onderstaande uitspraak volgt dat het college van burgemeester en wethouders, evenals bij handhavend optreden, zeer zorgvuldig te werk moeten gaan bij de weigering ...

COVID-19 mededeling

Ook in deze bijzondere tijden staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

Voor ondernemers hebben onze specialisten documenten opgesteld om de onderneming én de ondernemer te helpen in deze bijzondere tijden (zie onderaan deze mededeling).

COVID-19 notice

We are also there for you during these special times. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.

For entrepreneurs, our specialists have drawn up a document with tips to help both the company and the entrepreneur to manage insolvency risks due to the corona crisis.

Tips voor het ondernemen in bijzondere tijden: NOW, WHOA, digitaal vergaderen (NL)