Archief voor auteur Jan Wind

Bewoners recht gedaan bij grondverzakking Alphen aan den Rijn

/bewoners-recht-gedaan-bij-grondverzakking-alphen-aan-den-rijn/

De Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft in de uitspraak van 2 november 2015 (nummer 35.102) de kopers van 22 in 2004/2005 opgeleverde ...

Aanvang verjaringstermijn vernietiging overeenkomst door echtgenoot

/aanvang-verjaringstermijn-vernietiging-overeenkomst-door-echtgenoot/

In bepaalde gevallen heeft een echtgenoot toestemming nodig van de andere echtgenoot voor het aangaan van een overeenkomst. Als toestemming ontbreekt, kan de andere ...

Plattelandswoning en aanvaardbaar woon- en leefklimaat

/plattelandswoning-en-aanvaardbaar-woon-en-leefklimaat/

Een besluit dat een verklaring van geen bedenkingen nooit is vereist, is niet aan te merken als een aanwijzing van een categorie van gevallen ...

Leges, toepassing en uitleg Dienstenrichtlijn

/leges-toepassing-en-uitleg-dienstenrichtlijn/

De Hoge Raad stelt een aantal prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. De vragen hebben betrekking op de uitleg ...

Recreatie zonder genoegen

/recreatie-zonder-genoegen/

Een recreatiewoning op een recreatiepark wordt, met toestemming van B&W van Schagen, vervangen door een grotere nieuwe woning. Het bouwplan voor de nieuwe woning ...

De (on)beperkte en onverwachte aansprakelijkheid van een moedervennootschap

/de-onbeperkte-en-onverwachte-aansprakelijkheid-van-een-moedervennootschap/

Stel een klant van een vennootschap die onderdeel is van een (groot) concern spreekt deze vennootschap aan voor door haar geleden schade als gevolg ...

De Europese Erfrechtverordening: doe vóór 17 augustus 2015 een rechtskeuze

/de-europese-erfrechtverordening-doe-voor-17-augustus-2015-een-rechtskeuze/

Op 17 augustus 2015 treedt de Europese Erfrechtverordening in alle landen van de Europese Unie in werking, behalve in Denemarken, Ierland en het Verenigd ...

Vennoten zijn ook aansprakelijk voor de oude schulden van een VOF of CV

/vennoten-zijn-ook-aansprakelijk-voor-de-oude-schulden-van-een-vof-of-cv/

Bij de vennootschap onder firma (VOF) en bij de commanditaire vennootschap (CV) is er lange tijd onduidelijkheid geweest over de aansprakelijkheid van nieuwe vennoten ...

Re-integratietraject: loon opschorten of stopzetten?

/re-integratietraject-loon-opschorten-of-stopzetten/

Een zieke werknemer die weigert mee te werken aan zijn re-integratieproces; het is voor elke werkgever een schrikbeeld. Wat zijn in dat geval de ...

Nut en noodzaak van verbetertrajecten

/nut-en-noodzaak-van-verbetertrajecten/

‘Disfunctioneren’ staat onder arbeidsrechtadvocaten wel bekend als een van de lastigste gronden waarop een werknemer ontslagen kan worden. Vaak loopt het stuk op het ...

COVID-19 mededeling

Ook in deze bijzondere tijden staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

Voor ondernemers hebben onze specialisten documenten opgesteld om de onderneming én de ondernemer te helpen in deze bijzondere tijden (zie onderaan deze mededeling).

COVID-19 notice

We are also there for you during these special times. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.

For entrepreneurs, our specialists have drawn up a document with tips to help both the company and the entrepreneur to manage insolvency risks due to the corona crisis.

Tips voor het ondernemen in bijzondere tijden: NOW, WHOA, digitaal vergaderen (NL)