Belangrijke informatie

Schaap Advocaten Notarissen, gevestigd te Rotterdam, is een maatschap. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24479532. Vennoten van de maatschap kunnen zijn: besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en natuurlijke personen. Een lijst van vennoten wordt op verzoek toegezonden.

Onze advocaten zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten en onze notarissen en kandidaat-notarissen bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Schaap heeft de volgende BTW-nummers:
advocatuur: NL0020.35.637.B.01
notariaat: NL0020.35.637.B.02