Belangrijke informatie

Schaap Advocaten Notarissen, gevestigd te Rotterdam, is een maatschap. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24479532. Vennoten van de maatschap kunnen zijn: besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en natuurlijke personen. Een lijst van vennoten wordt op verzoek toegezonden.

Onze advocaten zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten en onze notarissen en kandidaat-notarissen bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Schaap heeft de volgende BTW-nummers:
advocatuur: NL0020.35.637.B.01
notariaat: NL0020.35.637.B.02

COVID-19

COVID-19 mededeling

*English below* Ook tijdens de coronacrisis staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

Voor ondernemers hebben onze specialisten een document opgesteld om de onderneming én de ondernemer te helpen bij het beheersen van insolventierisico’s vanwege de coronacrisis.

COVID-19 notice

We are also there for you during the corona crisis. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.

For entrepreneurs, our specialists have drawn up a document with tips to help both the company and the entrepreneur to manage insolvency risks due to the corona crisis.

COVID-19 Tips (NL)COVID-19 Tips (EN)