Belangrijke informatie

Schaap Advocaten Notarissen, gevestigd te Rotterdam, is een maatschap. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24479532. Vennoten van de maatschap kunnen zijn: besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en natuurlijke personen. Een lijst van vennoten wordt op verzoek toegezonden.

Beroepsorganisaties
Onze advocaten zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten en onze notarissen en kandidaat-notarissen bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Btw-nummers
Schaap heeft de volgende btw-nummers:

  • advocatuur: NL0020.35.637.B.01
  • notariaat: NL0020.35.637.B.02

Rekeninginformatie derdengeldenrekeningen
Schaap heeft de volgende derdengeldenrekeningen:

Notarissen

Derdengeldenrekening bij de ING:

T.n.v.:              Schaap & Partners Not. Derdengelden
IBAN:             NL88 INGB 0653 7516 64
BIC/SWIFT:   INGBNL2A

Derdengeldenrekening bij de ABN AMRO:

T.n.v.:              Schaap Notarissen Derdengelden
IBAN:             NL89 ABNA 0443 9100 49
BIC/SWIFT:   ABNANL2A

Advocaten:

T.n.v.:              Stichting Beheer Derdengelden Schaap
IBAN:             NL94 ABNA 0453 5012 22
BIC/SWIFT:   ABNANL2A