Benoemingsbesluit is essentieel

Joop Werner  |  18 mei 2020  |  Leestijd: minder dan 1 minuut

Het benoemingsproces van een bestuurder gaat in de praktijk nog wel eens fout. Dat kan grote gevolgen hebben, zo blijkt uit een recente uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden. Voor de benoeming van een bestuurder is steeds een uitdrukkelijk benoemingsbesluit nodig. Dat besluit moet in overeenstemming met de voorschriften in de statuten worden genomen. Daarna moet de bestuurder de benoeming aanvaarden. De benoeming kan niet stilzwijgend en mag dus niet uit de omstandigheden worden afgeleid. Steeds moet vastgesteld kunnen worden dat een benoemingsbesluit is genomen. Is aan één van deze voorwaarden niet voldaan, of kan de benoeming van de bestuurder niet worden aangetoond, dan kan de betrokkene niet deelnemen aan de besluitvorming en mag de betrokkene de organisatie niet als bestuurder vertegenwoordigen. Andersom kan de organisatie de bestuurder dan ook niet als bestuurder aanspreken voor onbehoorlijke taakvervulling.

Meer weten? Download dan ons artikel (PDF) hierover. Dit artikel is eerder verschenen in het tijdschrift Bestuur Rendement (2020-03).

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Joop Werner.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.