Benoemingsbesluit is essentieel

Joop Werner  |  18 mei 2020  |  Leestijd: minder dan 1 minuut

Het benoemingsproces van een bestuurder gaat in de praktijk nog wel eens fout. Dat kan grote gevolgen hebben, zo blijkt uit een recente uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden. Voor de benoeming van een bestuurder is steeds een uitdrukkelijk benoemingsbesluit nodig. Dat besluit moet in overeenstemming met de voorschriften in de statuten worden genomen. Daarna moet de bestuurder de benoeming aanvaarden. De benoeming kan niet stilzwijgend en mag dus niet uit de omstandigheden worden afgeleid. Steeds moet vastgesteld kunnen worden dat een benoemingsbesluit is genomen. Is aan één van deze voorwaarden niet voldaan, of kan de benoeming van de bestuurder niet worden aangetoond, dan kan de betrokkene niet deelnemen aan de besluitvorming en mag de betrokkene de organisatie niet als bestuurder vertegenwoordigen. Andersom kan de organisatie de bestuurder dan ook niet als bestuurder aanspreken voor onbehoorlijke taakvervulling.

Meer weten? Download dan ons artikel (PDF) hierover. Dit artikel is eerder verschenen in het tijdschrift Bestuur Rendement (2020-03).

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Joop Werner.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.

COVID-19

COVID-19 mededeling

*English below* Ook tijdens de coronacrisis staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

Voor ondernemers hebben onze specialisten een document opgesteld om de onderneming én de ondernemer te helpen bij het beheersen van insolventierisico’s vanwege de coronacrisis.

COVID-19 notice

We are also there for you during the corona crisis. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.

For entrepreneurs, our specialists have drawn up a document with tips to help both the company and the entrepreneur to manage insolvency risks due to the corona crisis.

COVID-19 Tips (NL)COVID-19 Tips (EN)