Bent u klaar voor de Brexit?

Mr J.A.J. (Joop) Werner I 1 november 2018 I Leestijd: ongeveer 4 minuten

Het kan u niet zijn ontgaan: op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk – bestaande uit Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland – de Europese Unie (EU). Dat betekent dat zij uit de interne markt en douane-unie stapt. Het Verenigd Koninkrijk wordt daarmee een “derde land”, buiten de EU, waarvoor andere regels gaan gelden. Welke regels dat zijn is helaas nog steeds onduidelijk. Het Verenigd Koninkrijk en de overgebleven 27 EU-landen hebben daar nog altijd geen overeenstemming over bereikt. De kans op een “harde” Brexit, zonder afspraken over de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU na 29 maart 2019, wordt steeds groter. U doet er dan ook verstandig aan u daarop voor te bereiden. U moet daarbij onder meer letten op de volgende onderwerpen.

Export 

 • Bij het exporteren naar het Verenigd Koninkrijk krijgt u te maken met douaneformaliteiten en (langere) wachttijden bij de grens. Dat heeft gevolgen voor de haalbare (af)levertermijnen.
 • Na een “harde” Brexit zullen zwaardere administratieve verplichtingen gaan gelden bij export naar niet-EU-landen. U zult uw administratie en ERP-systeem daarop moeten aanpassen.
 • Ook zullen na een “harde” Brexit voor producten uit de EU de WTO-invoertarieven en andere heffingen van het Verenigd Koninkrijk gelden, wat tot hogere kosten zal leiden.
 • Producten die in het Verenigd Koninkrijk worden geïmporteerd, zullen aan de producteisen van het Verenigd Koninkrijk moeten voldoen. EU-producteisen zijn na de Brexit in het Verenigd Koninkrijk in principe niet meer van toepassing, en CE-markeringen niet meer geldig.

Import

 • Waarschijnlijk gaat u meer invoerrechten betalen, wat tot hogere kosten zal leiden.
 • Toeleveranciers die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd of die daarvan afhankelijk zijn, zullen mogelijk tegen belemmeringen aanlopen en zullen mogelijk niet meer of niet binnen dezelfde termijnen en tegen dezelfde tarieven kunnen leveren.
 • Ook zullen na een “harde” Brexit de zwaardere administratieve verplichtingen gaan gelden bij import uit niet-EU-landen. U zult uw administratie en ERP-systeem daarop moeten aanpassen.
 • Tenzij u een verleggingsvergunning heeft, zult u de BTW direct bij invoer moeten voldoen.

Personeel

 • Naar alle waarschijnlijkheid zal het voor werknemers uit de EU moeilijker worden om in het Verenigd Koninkrijk te werken.
 • Werknemers uit het Verenigd Koninkrijk zullen in principe alleen nog in de EU kunnen werken als het niet mogelijk is gebleken om binnen Nederland en de EU, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland te werven.
 • Naar verwachting wordt het lastiger om Nederlandse beroepskwalificaties in het Verenigd Koninkrijk te laten erkennen.
 • Het eindigen van de toepasselijkheid van EU-richtlijnen en fluctuering van de koers van het Britse pond zullen invloed kunnen hebben op de opbouw van sociale zekerheidsrechten en pensioen en op het inkomen van uitgezonden personeel.

Digitale data en diensten

 • Tenzij het Verenigd Koninkrijk er voor kiest de AVG in haar eigen nationale wetgeving over te nemen of de Europese Commissie ten aanzien van het Verenigd Koninkrijk een “adequaatheidsbesluit” neemt, zult u – behalve in bepaalde uitzonderingsgevallen in de AVG zoals uitdrukkelijke toestemming of noodzakelijkheid – geen persoonsgegevens meer naar het Verenigd Koninkrijk mogen doorgeven, tenzij u aanvullende, passende waarborgen treft, zoals gebruik van een modelcontract, implementatie van een goedgekeurde gedragscode of certificering in combinatie met contractuele afspraken met uw relatie in het Verenigd Koninkrijk.

Intellectueel eigendom

 • Een EU-merk en een gemeenschapsmodel gelden alleen binnen de EU. Wanneer het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, dan bieden een EU-merk en een gemeenschapsmodel dus geen bescherming meer in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderhandeld over automatische registratie van EU-merken en gemeenschapsmodellen bij het UK Intellectual Patent Office (UKIPO) en het UKIPO heeft laten weten voornemens te zijn om ook zonder Brexit-akkoord alle EU-merken en gemeenschapsmodellen automatisch ook voor het Verenigd Koninkrijk te registreren. Hiervoor zijn echter nog geen concrete regelingen bekend gemaakt.
 • Zowel EU als niet-EU landen vallen onder de reikwijdte van het Europees Octrooiverdrag. Voor Europese octrooien worden daarom geen veranderingen verwacht.

Contracten

 • Het is niet ondenkbaar dat uw Britse contractpartner of u na een “harde” Brexit (of mogelijk zelfs nu al) een beroep kan doen op een “material adverse change-bepaling” of overmacht, en op grond daarvan verplichtingen kan opschorten of de overeenkomst kan beëindigen.
 • Verder verdienen geografisch bereikbepalingen in bijvoorbeeld distributiecontracten en concurrentiebedingen aandacht. Daar waar wordt verwezen naar de EU, kan de Brexit leiden tot beperking van het geografisch bereik of tot onduidelijkheid.

Wat kunt u doen?

 • Om leveringsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen kunt nu al zoeken naar alternatieven, zoals andere leveranciers voor het geval leveranciers in het Verenigd Koninkrijk niet meer, of niet meer op tijd kunnen leveren. Daarnaast kunt u nu al in kaart brengen welke extra informatie en documentatie u voor import en export nodig zult hebben en zorgen dat die beschikbaar is, en welke heffingen u bij import zult moeten voldoen.
 • Als bescherming van merken en modellen in het Verenigd Koninkrijk voor u van belang is, zou het verstandig kunnen zijn om ook daar afzonderlijke registraties voor te doen.
 • Zendt u personeel uit naar het Verenigd Koninkrijk of bent u dat van plan, dan zult u aandacht moeten besteden aan de mogelijke effecten van een “harde” Brexit op de arbeidsvoorwaarden van uw personeel.
 • In ieder geval zult u in kaart moeten brengen of u in het kader van uw bedrijfsvoering persoonsgegevens uitwisselt met bedrijven in het Verenigd Koninkrijk en, zo ja, met welk doel. Afhankelijk van het antwoord op die vragen zult u mogelijk aanvullende maatregelen moeten treffen om ook in de toekomst persoonsgegevens te kunnen blijven uitwisselen.
 • Verder kunt u veel van de mogelijke risico’s van een “harde Brexit” ook op voorhand contractueel regelen, bijvoorbeeld door:
  • rekening te houden met langere (af)levertijden;
  • ervoor te zorgen dat u kostenverhogingen als gevolg van de Brexit door kunt berekenen;
  • voor uzelf ruime overmachtsclausules op te nemen;
  • te kiezen voor betaling in Euro’s en te zorgen voor zoveel mogelijk betalingszekerheid;
  • geografische beperkingen zo te formuleren dat ze niet afhankelijk zijn van het lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk van de EU;
  • op uw overeenkomsten Nederlands recht van toepassing te verklaren en de Nederlandse rechter bevoegd te verklaren.
 • Heeft u een bestaande contractuele relatie waarvan de termijn niet vóór de Brexit afloopt, dan kunt u proberen de voorwaarden te verduidelijken en/of te heronderhandelen. Als dat niet lukt, dan kunt u onderzoeken of u de overeenkomst zonder schadeplichtig te worden op kunt zeggen en daarna eventueel onderhandelen over een nieuwe overeenkomst.

Wij adviseren u graag nader over de mogelijkheden om uw risico’s te beperken. Mocht u daar vragen over hebben, neemt u dan gerust contact op met Mr J.A.J. (Joop) Werner (advocaat ondernemingsrecht) of Mr D. (Dennis) Spek (advocaat arbeidsrecht).