Bescherm uw kind met een testament

Eefje Kruijs Voorberge  |  17 maart 2021  |  Leestijd: ongeveer 4 minuten

Het is verstandig om een testament op te stellen op het moment dat u kinderen heeft. In een testament kunt u regelen of uw kind uw bezittingen mag erven, maar u kunt er ook andere zaken in vastleggen. Met bepaalde regelingen beschermt u uw kind en voorkomt u mogelijke problemen bij de afwikkeling van uw erfenis. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een bewindregeling, zodat uw kind niet vanaf de 18-jarige leeftijd direct over het geërfde vermogen kan beschikken.

Bent u zwanger of is uw kind pas geboren? Dan is het opstellen van een testament vast niet het eerste waar u aan denkt. Toch is het voor uw kind belangrijk dat u een aantal zaken goed regelt. Mogelijk heeft u in uw huidige testament geregeld dat uw partner uw enige erfgenaam is, zodat uw kind op basis van uw huidige testament niets van u zou erven. Dan kunt u uw testament wijzigen, zodat uw kind alsnog uw erfgenaam is. Als u op dit moment geen testament heeft, dan is uw kind wél automatisch uw erfgenaam. Of uw kind ook daadwerkelijk al iets krijgt, hangt af van of u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan.

U kunt dus in een testament regelen of uw kind van u mag erven, maar er zijn ook andere zaken die u in een testament kunt regelen. Deze regelingen zijn bedoeld om uw kind te beschermen en om te voorkomen dat er problemen kunnen ontstaan bij de afwikkeling van uw erfenis. U kunt onder andere denken aan de regelingen die hieronder staan vermeld.

 • Wie mag er voor uw kind zorgen als beide ouders zijn overleden?
  Diegene die na het overlijden van beide ouders de zorg over uw kinderen krijgt, wordt de voogd van uw kinderen genoemd. U kunt daarvoor uw eerste, tweede, derde en verdere keuzes vastleggen. Daarnaast kunt u de voogd ook bepaalde instructies meegeven. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de wens om uw kind vanaf een bepaalde leeftijd inspraak te geven in het gezin waarin hij zal komen te wonen.
 • Mag uw kind het geërfde vermogen zelf beheren vanaf de 18-jarige leeftijd?
  Als uw kind bezittingen van u heeft geërfd, dan mag uw kind daarmee doen wat hij wil vanaf het moment dat hij meerderjarig is geworden. Mogelijk vindt u dat uw kind daar op de 18-jarige leeftijd nog niet klaar voor is. U kunt dan een bewindvoerder aanstellen die het geërfde vermogen voor uw kind beheert totdat uw kind een bepaalde leeftijd heeft bereikt, bijvoorbeeld de 23-jarige leeftijd.
 • Wie mag uw erfenis afwikkelen als uw kind nog minderjarig is?
  Als u komt te overlijden, dan moet uw erfenis worden afgewikkeld. Denk daarbij aan het opzeggen van abonnementen en het verkopen van uw auto. Als uw kind op dat moment nog minderjarig is, dan kan hij dat niet voor u regelen. Mogelijk heeft u een partner die dit voor u kan regelen of kent u iemand anders aan wie u dit toevertrouwt. Deze persoon kunt u in uw testament tot executeur van uw erfenis benoemen. Een executeur wikkelt de erfenis af en maakt deze klaar voor de erfgenamen om te verdelen.

  Verder kan een executeur voorkomen dat uw erfenis moet worden afgewikkeld volgens bepaalde wettelijke regels, ook wel het ‘vereffenen’ van de erfenis genoemd. Het formeel vereffenen van een erfenis kost veel tijd en brengt extra kosten met zich mee. Bij minderjarige kinderen is er altijd een formele vereffening nodig. Als er een executeur is, kan die formele vereffening vaak achterwege blijven.

 • Mag uw kind de geërfde bezittingen delen met zijn partner?
  Als uw kind in de toekomst trouwt (of een geregistreerd partnerschap aangaat), dan kan er een gemeenschap van goederen tussen uw kind en uw schoonkind ontstaan. Bij een echtscheiding of bij overlijden moet die gemeenschap tussen hen worden verdeeld. Als erfenissen tot deze gemeenschap behoren, dan wordt ook een van u ontvangen erfenis gedeeld. Dit kunt u voorkomen door een uitsluitingsclausule in uw testament op te nemen.
 • Is het uw bedoeling dat uw erfenis binnen de familie blijft?
  Een uitsluitingsclausule voorkomt niet dat uw erfenis nooit aan uw schoonkind kan toekomen. Voor een nadere uitleg daarover verwijzen wij u graag naar dit artikel. Wilt u ervoor zorgen dat uw erfenis binnen uw (eigen) familie blijft en dus niet aan een schoonkind kan toekomen? Dan kunt u een tweetrapsmaking in uw testament opnemen.

  Met een tweetrapsmaking bepaalt u aan wie uw erfenis (of wat daarvan nog over is) toekomt zodra uw kind zelf overlijdt. U kunt bijvoorbeeld bepalen dat uw erfenis in dat geval toekomt aan uw kleinkinderen of aan uw overgebleven kinderen. U bent er op deze manier van verzekerd dat het (restant van) uw erfenis bij het overlijden van uw kind toekomt aan de personen van uw keuze. Anderzijds wordt uw kind met zo’n tweetrapsmaking wel erg beperkt, aangezien hij dan niet zelf kan bepalen aan wie hij dat gedeelte van zijn vermogen nalaat.

Het is verstandig om na te denken over de inhoud van uw testament en over de zaken die u voor uw kinderen geregeld wilt hebben op het moment dat u (onverwachts) zou komen te overlijden. Wij denken graag met u mee.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Marianne van der Laak of Eefje Kruijs Voorberge.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn