Bestuurders failliete vereniging of stichting straks sneller aansprakelijk voor boedeltekort

Joop Werner  |  5 februari 2020  |  Leestijd: ongeveer 2 minuten

Bestuurders van failliete niet-commerciële stichtingen en verenigingen zijn na de invoering van de ‘Wet bestuur en toezicht’ sneller aansprakelijk voor het volledige boedeltekort. Op 28 januari 2020 is het wetsvoorstel ‘Wet bestuur en toezicht’ aangenomen door de Tweede Kamer, en deze wet wordt waarschijnlijk al per 1 juli 2020 ingevoerd. De drempel voor aansprakelijkheid van bestuurders van een failliete vereniging of stichting wordt op twee punten verlaagd.

  1. Bewijsvermoeden bij schending administratie- of deponeringsplicht (nu ook in de wet vastgelegd)

    Onder de huidige wetgeving kunt u als bestuurder van een failliete vereniging of stichting in principe alleen aansprakelijk worden gesteld als u uw taak niet behoorlijk heeft vervuld en u een ‘ernstig verwijt’ kan worden gemaakt. Deze drempel is hoog. Dit is alleen anders voor ‘commerciële stichtingen en verenigingen’, waarbij de curator in faillissement ook een beroep kan doen op een bewijsvermoeden. Dit vermoeden houdt in dat ‘kennelijk onbehoorlijke taakvervulling’ vaststaat als niet aan de administratie- of deponeringsplicht is voldaan. Hoewel dit bewijsvermoeden momenteel nog niet geldt voor niet-commerciële stichtingen en verenigingen, wordt dit feitelijk toch al in de rechtspraak gebruikt. Na de invoering van de ‘Wet bestuur en toezicht’ is dit bewijsvermoeden ook in de wet vastgelegd.
  1. Aansprakelijk voor het hele boedeltekort

    Als u als bestuurder van een failliete vereniging of stichting onder de huidige wetgeving aansprakelijk bent, dan kan de rechter u alleen veroordelen tot vergoeding van de schade van uw handelen of nalaten, maar niet ook tot aanzuivering van het volledige boedeltekort. Na de invoering van de ‘Wet bestuur en toezicht’ kan dit wel.

Meer weten? Download dan ons artikel hierover (PDF). Dit artikel is eerder verschenen in het tijdschrift Bestuur Rendement (2020-1).

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Joop Werner.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.

COVID-19

COVID-19 mededeling

Ook in deze bijzondere tijden staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

COVID-19 notice

We are also there for you during these special times. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.