Betere bescherming schuldeisers bij ‘turboliquidatie’ op komst

Erik Luten  |  29 oktober 2019  |  Leestijd: ongeveer 2 minuten

Minister Dekker wil betere bescherming voor schuldeisers bij ‘turboliquidaties’. Een turboliquidatie is een snelle ontbinding van een vennootschap zonder vereffening van het vermogen. Deze snelle ontbinding kan worden toegepast als er geen vermogen (meer) is. Voor schuldeisers van een ‘geturboliquideerde’ vennootschap kan het lastig zijn om hun positie te beschermen. Daarom stelt de minister voor om de verantwoordingsplicht bij turboliquidatie aan te scherpen, zodat schuldeisers beter in staat zijn om te beoordelen of er sprake is van benadeling en of zij stappen kunnen ondernemen.

Brief minister

Minister Dekker (Rechtsbescherming) schrijft het volgende in zijn brief aan de Tweede Kamer:

“In de huidige situatie worden schuldeisers niet geïnformeerd en komen er pas naar verloop van tijd achter dat ze naar hun geld kunnen fluiten. Zij worden straks beter beschermd. Als zij vinden dat een snelle ontbinding onterecht is, kunnen zij hiertegen makkelijker stappen ondernemen. Uiteindelijk blijft het een afweging van iedere schuldeiser zelf, maar meer inzicht in het financiële plaatje van het bedrijf helpt ze wel daarbij. Dat inzicht is er nu niet.”

Meer verantwoording

Een rechtspersoon die met een turboliquidatie ophoudt te bestaan, moet in de toekomst meer informatie geven om te verantwoorden dat de turboliquidatie terecht was. Zo moet er verplicht een slotbalans worden opgesteld, met een verklaring van het bestuur waarom er geen vermogen meer op die balans staat. Ook moeten alle jaarrekeningen worden gedeponeerd en moet de turboliquidatie algemeen bekend worden gemaakt. Tenminste, dit stelt de minister voor in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Betere positie schuldeisers

Schuldeisers kunnen met die informatie dan mogelijk gemakkelijker de turboliquidatie door de rechter laten heropenen, als blijkt dat er nog wél vermogen aanwezig was. Daarnaast hebben zij meer informatie tot hun beschikking voor een eventuele aansprakelijkstelling van het bestuur van de geliquideerde vennootschap.

Fraude

De turboliquidatie is al in 1994 ingevoerd in de wet, maar kan de laatste jaren op veel kritiek rekenen omdat het fraude met vennootschappen in de kaart zou spelen. Minister Dekker wil met zijn aangekondigde maatregelen bijdragen aan een betere transparantie en verantwoording bij turboliquidatie. Hij verwacht in de loop van 2020 een voorontwerp voor een wetswijziging te kunnen aanbieden.

Als u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Erik Luten.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.