De dertigdagenclausule in een testament: voorkom onbedoelde gevolgen

Bianca Fransen  |  29 november 2019  |  Leestijd: ongeveer 2 minuten

In een testament kan een zogenoemde ‘dertigdagenclausule’ worden opgenomen. Als uw erfgenaam (bijvoorbeeld uw partner) binnen dertig dagen na u komt te overlijden, dan zorgt de dertigdagenclausule ervoor dat uw bezittingen en schulden niet toekomen aan de erfgenamen van uw partner, maar aan uw eigen erfgenamen.

Mét dertigdagenclausule

Stel dat u en uw partner allebei een testament hebben gemaakt. U kiest er allebei voor om de partner tot enig erfgenaam te benoemen. Verder neemt u allebei een regeling op voor de situatie waarin de partner niet kan erven, bijvoorbeeld omdat de partner al is komen te overlijden. U benoemt voor deze situatie uw broer tot uw enige erfgenaam; uw partner benoemt voor deze situatie zijn of haar zus tot enige erfgename.

Naast de benoeming van de erfgenamen, neemt u in uw testament ook nog een ‘dertigdagenclausule’ op. De dertigdagenclausule houdt in dat uw partner uw erfgenaam is, onder de voorwaarde dat uw partner dertig dagen na uw overlijden zelf nog in leven is. Komt uw partner binnen dertig dagen na u te overlijden, dan gaat de vererving aan uw partner dus niet door. In dat geval kijken wij opnieuw in uw testament wie u voor die situatie tot erfgenaam heeft benoemd; dat was uw broer. Uw erfenis komt in deze situatie uiteindelijk dus toe aan uw broer.

Zonder dertigdagenclausule

Wat nu als u in de hiervoor geschetste situatie geen dertigdagenclausule in uw testament had opgenomen? In dat geval erft uw partner direct bij uw overlijden al uw bezittingen en uw schulden. Uw partner komt vervolgens binnen dertig dagen na u te overlijden. Uw erfenis is direct bij uw overlijden tot het vermogen van uw partner gaan behoren. Voor de erfenis van uw partner (waartoe dus ook al uw bezittingen en schulden behoren) kijken we in het testament van uw partner.

Uw partner heeft voor deze situatie zijn of haar zus tot enige erfgename benoemd. Komt uw partner binnen dertig dagen na u te overlijden en heeft u geen dertigdagenclausule in uw testament opgenomen, dan komt uw erfenis uiteindelijk dus niet toe aan uw eigen broer, maar aan de zus van uw partner (!). Is dat niet uw bedoeling? Neem dan alsnog een dertigdagenclausule in uw testament op.

Wilt u een dertigdagenclausule in uw testament opnemen? Neem dan contact op met Marianne van der Laak, Bianca Fransen, Eefje Kruijs Voorberge of Dieuwertje Rip.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.

COVID-19 mededeling

Ook in deze bijzondere tijden staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

Voor ondernemers hebben onze specialisten documenten opgesteld om de onderneming én de ondernemer te helpen in deze bijzondere tijden (zie onderaan deze mededeling).

COVID-19 notice

We are also there for you during these special times. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.

For entrepreneurs, our specialists have drawn up a document with tips to help both the company and the entrepreneur to manage insolvency risks due to the corona crisis.

Tips voor het ondernemen in bijzondere tijden: NOW, WHOA, digitaal vergaderen (NL)