De grenzen van het overtrederschap onder artikel 13 Wbb opnieuw opgerekt…?

Jelle Kuijer  |  30 juli 2021  |  Leestijd: ongeveer 1 minuut

Een grondeigenaar kan verantwoordelijk worden gehouden voor het opruimen van een bodemverontreiniging (of vergoeding van de kosten daarvan). Dat is op zich logisch en terecht. Artikel 13 van de Wet bodembescherming (Wbb) bevat daartoe een algemene zorgplicht voor grondeigenaren. Maar tot hoever reikt deze algemene zorgplicht? Ben je als grondeigenaar ook verantwoordelijk als je van niets weet en/of niet betrokken bent (geweest) bij de bodemverontreiniging? Maakt het nog uit of je feitelijk zeggenschap had over de situatie? Met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 4 november 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:2639) lijkt de verantwoordelijkheid van grondeigenaren iets groter te worden dan voorheen.

Onze advocaat Jelle Kuijer bespreekt deze uitspraak en de gevolgen ervan in dit artikel in het tijdschrift Vastgoedrecht.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.