Denk bij een vergunningaanvraag voor een zonnepark ook aan een beheer- en beplantingsplan

Mr E. (Ellen) Lohr-Henket  |  19 juni 2019  |  Leestijd: ongeveer 2 minuten

De rechtbank Gelderland heeft een vergunning voor een zonnepark vernietigd omdat er geen beheer- en beplantingsplan bij zat. De gemeente en de vergunningaanvrager wilden dat onderwerp in een onderlinge overeenkomst regelen, maar volgens de rechtbank zorgt dit ervoor dat omwonenden hierover niet kunnen meedenken. Ook leidt het volgens de rechtbank tot rechtsonzekerheid. Omwonenden kunnen dan namelijk niet vragen om bestuursrechtelijk optreden wanneer het beheer- en beplantingsplan niet wordt nageleefd of wanneer zo’n plan niet wordt opgesteld. Met de aantekening dat deze uitspraak afkomstig is van een lagere rechter (rechtbank Gelderland), is het voor vergunningaanvragende bedrijven, gemeenten en omwonenden van een zonnepark van belang dat in de vergunning aandacht wordt besteed aan de manier waarop een zonnepark in het landschap wordt ingepast.

Wat was het geval?

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland verleent een vergunning voor de aanleg van een zonnepark van 11,4 hectare in Eibergen. Omwonenden komen daartegen in opstand en stellen beroep in bij de rechtbank Gelderland. Zij vinden onder meer dat zij niet genoeg zijn betrokken bij de inpassing van het zonnepark in het landschap en dat een goede inpassing onzeker is.

De gemeente en de initiatiefnemer voor het zonnepark hebben in een onderlinge overeenkomst willen regelen op welke manier en met welke beplanting het zonnepark aan het zicht van de omgeving wordt onttrokken en door wie en hoe die beplanting wordt onderhouden. Daarom maakte een beheer- en beplantingsplan geen deel uit van de vergunningaanvraag.

Hoe oordeelt de rechtbank?

De rechtbank vernietigt de vergunning omdat een beheer- en beplantingsplan hiervan wel onderdeel had moeten uitmaken. Het niet opnemen van een beheer- en beplantingsplan in de vergunning zorgt ervoor dat omwonenden hierover niet kunnen meedenken. Ook leidt het volgens de rechtbank tot rechtsonzekerheid. Omwonenden kunnen dan namelijk niet vragen om bestuursrechtelijk optreden wanneer het beheer- en beplantingsplan niet wordt nageleefd of wanneer een dergelijk plan niet wordt opgesteld.

Bij het oordeel van de rechtbank zal waarschijnlijk ook een rol hebben gespeeld dat tijdens de zitting de gemeente en de initiatiefnemer voor het zonnepark allebei verklaarden het landschappelijk beheer van het zonnepark niet voor hun rekening te zullen nemen.

Als u naar aanleiding van dit bericht vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met Mr E. (Ellen) Lohr-Henket.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.