Disclaimer

Deze website bevat algemene informatie en geen juridisch advies. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website.

Schaap Advocaten Notarissen is niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan door onjuistheid of onvolledigheid van informatie op deze website. Mocht u op deze website informatie tegenkomen waarvan u denkt dat die onjuist is dan kunt u dat per e-mail aan ons kenbaar maken.

Alle beelden, logo’s, teksten en andere inhoud op deze website worden beschermd door het auteursrecht en/of andere rechten van intellectuele eigendom. Reproductie en/of gebruik is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

Deze website kan soms niet (volledig) raadpleegbaar zijn, bijvoorbeeld wegens onderhoud. Schaap Advocaten Notarissen is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg daarvan.