Estate Planning

We advise and assist with the drafting of prenuptial agreements or registered partnership agreements, last wills, the making of gifts and everything else related to the transfer of assets before and after death. The aim in estate planning is to transfer assets in a way that is both legally correct and tax-efficient.

Furthermore, our services include the drafting of cohabitation agreements, living wills and deeds of donation. We can also assist you with the settlement of estates.

COVID-19

COVID-19 mededeling

Ook in deze bijzondere tijden staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

COVID-19 notice

We are also there for you during these special times. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.