Erfgenaam? Pas op voor overbedelingsschulden!

Mr B.S. (Bianca) Fransen I 7 december 2018 I Leestijd: ongeveer 3 minuten

Bent u erfgenaam en moet u een keuze maken over de wijze waarop u de nalatenschap wilt aanvaarden? Wees dan altijd bedacht op zogenoemde ‘overbedelingsschulden’: dit zijn schulden die bijvoorbeeld kunnen ontstaan als gevolg van het eerdere overlijden van een partner van de overledene.

Als erfgenaam is het mogelijk om een nalatenschap (i) zuiver te aanvaarden, (ii) beneficiair te aanvaarden of (iii) te verwerpen:

  • als de erfgenaam de nalatenschap zuiver aanvaardt, dan is hij erfgenaam en krijgt hij de goederen van de nalatenschap, maar is hij ook verplicht om de schulden van de nalatenschap te voldoen. Als de schulden van de nalatenschap meer zijn dan de goederen van de nalatenschap, is de erfgenaam met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor deze schulden;
  • als de erfgenaam de nalatenschap beneficiair aanvaardt, dan is hij wel erfgenaam, maar is hij niet met eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap, voor zover die meer bedragen dan de (waarde van de) goederen van de nalatenschap;
  • als de erfgenaam de nalatenschap verwerpt, dan is hij geen erfgenaam. Hij kan geen aanspraak maken op de goederen van de nalatenschap, maar is ook niet aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap.

Een erfgenaam dient bij het maken van zijn keuze dus altijd bedacht te zijn op eventuele schulden van de nalatenschap. Een veelvoorkomende schuld van een nalatenschap is een zogenoemde ‘overbedelingsschuld’.

Een overbedelingsschuld kan ontstaan als de partner van de overledene op een eerder moment al is overleden. Vaak komen in dat geval alle goederen van de nalatenschap aan de langstlevende partner toe en komen alle schulden van de nalatenschap voor rekening van die langstlevende partner. De kinderen van de eerstoverleden partner krijgen hun eigen erfdeel in dat geval nog niet uitgekeerd. Zij ontvangen hun erfdeel in de vorm van een vordering op de langstlevende partner. Deze vordering is vaak pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende partner. De erfdelen van de kinderen in de nalatenschap van de eerder overleden partner worden dus pas uitgekeerd bij het overlijden van de langstlevende partner. Deze vorderingen van de kinderen zijn daarom schulden, die bij het overlijden van de langstlevende partner moeten worden voldaan. Deze schulden noemen we de zogenoemde ‘overbedelingsschulden’.

Als een erfgenaam de keuze moet maken of hij een nalatenschap wil aanvaarden, dient die erfgenaam zich altijd eerst af te vragen of de overledene ooit een partner heeft gehad die eerder is komen te overlijden. In dat geval kunnen immers overbedelingsschulden bestaan. Zou de erfgenaam de nalatenschap zuiver aanvaarden, en zijn de goederen van de nalatenschap in totaal minder waard dan de schulden van de nalatenschap (onder welke schulden ook worden begrepen de overbedelingsschulden), dan moet de erfgenaam met zijn eigen vermogen de overbedelingsschulden voldoen die zijn ontstaan bij het eerdere overlijden van de partner van de overledene.

Bent u tot erfgenaam benoemd en moet u een keuze maken over de wijze waarop u de nalatenschap wilt aanvaarden? Dan dient u altijd bedacht te zijn op eventuele overbedelingsschulden als gevolg van het eerdere overlijden van een partner van de overledene. Weet u niet zeker of er sprake is van een overbedelingsschuld (of van andere schulden)? Kies dan voor de veilige route en aanvaard de nalatenschap beneficiair, zodat u de schulden van de overledene niet met uw eigen vermogen hoeft te voldoen.

Als u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met Mr M.H. (Marianne) van der Laak, Mr B.S. (Bianca) Fransen of Mr E.M. (Eefje) Kruijs Voorberge.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.

COVID-19 mededeling

Ook in deze bijzondere tijden staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

Voor ondernemers hebben onze specialisten documenten opgesteld om de onderneming én de ondernemer te helpen in deze bijzondere tijden (zie onderaan deze mededeling).

COVID-19 notice

We are also there for you during these special times. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.

For entrepreneurs, our specialists have drawn up a document with tips to help both the company and the entrepreneur to manage insolvency risks due to the corona crisis.

Tips voor het ondernemen in bijzondere tijden: NOW, WHOA, digitaal vergaderen (NL)