Extra vertraging UBO-register: Eerste Kamer vraagt advies over privacy bij registratie kerkgenootschappen

Xander Blokzijl  |  12 maart 2020  |  Leestijd: ongeveer 2 minuten

Samenvatting: De Eerste Kamer heeft de Raad van State om advies gevraagd over het wetsvoorstel voor het UBO-register, waardoor de behandeling van het wetsvoorstel (nog) meer vertraging oploopt. De adviesvraag van de Eerste Kamer ziet op de registratieplicht voor kerkgenootschappen. De minister heeft eerder aangegeven dat het aannemelijk is dat bij een groot deel van de kerkgenootschappen het statutair bestuur als UBO moet worden gezien. De Eerste Kamer wenst advies over de vraag hoe de registratieplicht van natuurlijke personen bij kerkgenootschappen zich verhoudt tot de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) en andere regelingen zoals de Handelsregisterwet 2007 en de ANBI-regeling (algemeen nut beogende instelling). In de AVG wordt godsdienst en levensovertuiging namelijk als ‘bijzonder persoonsgegeven’ gezien, waarvan registratie in beginsel is verboden. En in de Handelsregisterwet 2007 en de ANBI-regeling worden wegens privacyoverwegingen (geloofsovertuiging) geen namen van bestuurders van kerkgenootschappen geregistreerd. Onbekend is wanneer de Raad van State met een advies komt.

Het UBO-register is een register waarin bijna alle Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen hun ‘uiteindelijk belanghebbenden’ zullen moeten registreren. Voor meer informatie over het UBO-register zelf verwijzen wij graag naar ons eerdere artikel op onze website.

Nederland is al te laat

Het UBO-register is gebaseerd op Europese wetgeving, namelijk een deel van de Europese gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn 2018/843). Alle EU-lidstaten moeten vanaf 10 januari 2020 een UBO-register hebben. Nederland heeft het UBO-register echter nog niet gerealiseerd; het wetsvoorstel is namelijk nog in behandeling bij de Eerste Kamer (‘Implementatiewet registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’).

Eerste Kamer wenst extra advies over UBO-registratie kerkgenootschappen

Op 10 maart 2020 heeft de Eerste Kamer de behandeling van het wetsvoorstel opgeschort. De Eerste Kamer heeft namelijk advies gevraagd aan de Raad van State; de Afdeling advisering van de Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. De adviesvraag van de Eerste Kamer ziet op de registratieplicht voor kerkgenootschappen. De minister heeft eerder aangegeven dat het aannemelijk is dat bij een groot deel van de kerkgenootschappen het statutair bestuur als UBO moet worden gezien.

Verhouding met AVG

De Eerste Kamer wenst advies over de vraag hoe de registratieplicht van natuurlijke personen bij kerkgenootschappen zich verhoudt tot de AVG (algemene verordening gegevensbescherming). In de AVG wordt godsdienst en levensovertuiging namelijk als ‘bijzonder persoonsgegeven’ gezien, waarvan registratie in beginsel is verboden.

Verhouding met Handelsregisterwet 2007 en de ANBI-regeling

De Eerste Kamer wenst ook advies over de vraag hoe de registratieplicht van natuurlijke personen bij kerkgenootschappen zich verhoudt andere regelingen zoals de Handelsregisterwet 2007 en de ANBI-regeling (algemeen nut beogende instelling). Daarin worden namelijk wegens privacyoverwegingen (geloofsovertuiging) geen namen van bestuurders van kerkgenootschappen geregistreerd.

Kerkgenootschappen eerder nog uitgezonderd

In het oorspronkelijke wetsvoorstel was nog een uitzondering van de registratieplicht opgenomen voor kerkgenootschappen. Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer is deze uitzondering geschrapt, met als argument het belang van het effectief tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering. Er is al eerder privacyadvies ingewonnen (advies van de Autoriteit Persoonsgegevens en een ‘gegevensbeschermingseffectbeoordeling’), maar die adviezen dateren van vóór de schrapping van de uitzondering voor kerkgenootschappen. Onbekend is wanneer de Raad van State met een advies komt.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Xander Blokzijl.

Download PDF

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.

ubo ubo-register schaap advocaten notarissen rotterdam