Extra werk bij crisis is gebruikelijk

Joop Werner  |  6 januari 2022  |  Leestijd: minder dan 1 minuut

Het kan voorkomen dat een stichting op een bepaald moment geen bestuurders meer heeft (ontstentenis), of dat de bestuurders allemaal niet in staat zijn om hun functie uit te oefenen (belet). Als er geen bestuurders meer zijn, dan moeten er nieuwe bestuurders worden benoemd. In beide gevallen zullen anderen tijdelijk de werkzaamheden verrichten die niet kunnen wachten. Het is daarbij niet de bedoeling dat belangen door elkaar gaan lopen.

Meer weten? Lees verder in dit artikel (PDF).

Dit artikel is eerder verschenen in het tijdschrift Bestuur Rendement (2021-12).

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Joop Werner.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.