Geen belastingrente over aanslagen erfbelasting

Erfbelasting is verschuldigd over de waarde van een verkregen erfenis, voor zover deze waarde hoger is dan de voor de verkrijger geldende vrijstelling. De erfgenamen van de erflater dienen aangifte erfbelasting te doen. Indien de erflater een executeur heeft benoemd, dient deze de aangifte voor alle erfgenamen en legatarissen gezamenlijk te doen. De Belastingdienst stuurt de erfgenamen een brief waarin staat vermeld op welke wijze zij aangifte moeten doen en op welke datum de aangifte uiterlijk moet zijn gedaan.

De Belastingdienst kan belastingrente (van 4%) bij de erfgenamen en legatarissen in rekening brengen vanaf het moment dat 8 maanden na het overlijden is verstreken. Vanwege ernstige vertraging in de verwerking van de aangiften erfbelasting bij de Belastingdienst als gevolg van problemen in de automatisering, duurt het momenteel minstens 6 maanden vanaf het moment van aangifte voordat de definitieve aanslag erfbelasting wordt opgelegd. Om te voorkomen dat erfgenamen en legatarissen vanwege de vertraging bij de Belastingdienst belastingrente moeten betalen, wordt tijdelijk geen belastingrente in rekening gebracht over aanslagen erfbelasting die worden opgelegd met betrekking tot overlijdens op of na 1 januari 2017. Dit is onlangs goedgekeurd door de Staatssecretaris en geldt ook voor belastingaanslagen die al eerder zijn vastgesteld. De Belastingdienst zal de al in rekening gebrachte belastingrente zelf aan de belastingplichtigen teruggeven.

Indien het van belang is dat een aangifte erfbelasting op korte termijn door de Belastingdienst wordt behandeld, kunnen de erfgenamen daartoe contact opnemen met de Belastingdienst. In bijzondere gevallen kan een aangifte erfbelasting namelijk met voorrang door de Belastingdienst worden behandeld.

De vertraging in de oplegging van de definitieve aanslagen erfbelasting heeft overigens niet tot gevolg dat de verdeling van de nalatenschap eveneens wordt vertraagd. Een gedeelte van de nalatenschap kan namelijk bij de verdeling worden achtergehouden voor de voldoening van de erfbelasting. Voorts kan een verzoek worden gedaan tot oplegging van een voorlopige aanslag erfbelasting. Een voorlopige aanslag wordt verzonden binnen 3 weken na de aanvraag daarvan. Wees erop bedacht dat deze voorlopige aanslag binnen 6 weken na ontvangst dient te worden voldaan.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr M.H. (Marianne) van der Laak of Mr E.M. (Eefje) Kruijs Voorberge.