Het belang van schenkingsvoorwaarden

Dieuwertje Rip | 18 oktober 2021 | Leestijd: ongeveer 2 minuten

Bij schenkingen aan uw kinderen kunt u daar voorwaarden aan verbinden, om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat u de eerste jaren zelf het beheer houdt over het geschonken vermogen. Of om de schenking onder bepaalde voorwaarden terug te kunnen draaien. Zulke voorwaarden kunt u alleen vóór of bij de schenking stellen. Het is niet mogelijk om achteraf alsnog bepaalde voorwaarden van toepassing te verklaren.

Voorwaarden

Er zijn verschillende voorwaarden die u aan een schenking kunt verbinden. Met die voorwaarden is het mogelijk om grip te houden op het geschonken vermogen. Of u kunt ervoor zorgen dat de schenkingen goed worden besteed. U kunt denken aan de volgende voorwaarden:

 • Herroeping
  Een schenking die ‘herroepelijk’ is, kunt u in bepaalde gevallen op een later moment terugdraaien.
 • Uitsluitingsclausule (privéclausule)
  Een uitsluitingsclausule, ook wel privéclausule genoemd, bepaalt dat de schenkingen niet in een gemeenschap van goederen van uw kinderen vallen. Een gemeenschap van goederen is het gemeenschappelijke vermogen van stellen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Door de uitsluitingsclausule blijven de schenkingen dus privé van uw kind en hoeft dit bij een eventuele echtscheiding in principe niet met de ex-partner te worden gedeeld. U kunt wel bepalen dat de geschonken bedragen bij het overlijden van uw kind wel mogen toekomen aan zijn/haar partner. Zie over dit onderwerp ook het artikel dat eerder op onze website verscheen.
 • Tweetrap
  Als u echt wilt voorkomen dat de ‘koude kant’ (een partner van uw kind) aanspraak kan maken op de bedragen die u aan uw kinderen schenkt, dan kunt u een ‘tweetrap’ opnemen. Hierbij regelt u dat de schenkingen – of wat daarvan over is – bij het overlijden van een kind (eerste trap) niet toekomen aan zijn/haar eigen erfgenamen, maar aan de personen die u zelf daarvoor aanwijst (tweede trap). Dat kunnen bijvoorbeeld uw eventuele andere kinderen zijn, zodat het vermogen binnen de familie blijft. Bovendien biedt een tweetrap een fiscaal voordeel als u meerdere kinderen heeft.
 • Bewind
  Het is ook mogelijk om het geschonken vermogen onder bewind te stellen totdat uw kinderen een bepaalde leeftijd bereiken, bijvoorbeeld de leeftijd van 25 of 30 jaar. Tot die tijd beheert de bewindvoerder het geschonken vermogen voor hen. Tot bewindvoerder kunt u uzelf, uw partner of een derde benoemen. Met het bewind houdt u grip op het geschonken vermogen en voorkomt u dat uw kinderen direct na de schenking (of bij een schenking aan minderjarige kinderen: zodra zij 18 jaar oud zijn) zelf daarover kunnen beschikken.

Al deze voorwaarden kan de notaris voor u vastleggen.

Akte van schenkingsvoorwaarden

Bij regelmatige schenkingen aan uw kinderen, zoals het jaarlijks schenken van het bedrag dat is vrijgesteld van schenkbelasting (in 2021 is dit € 6.604), kan het raadzaam zijn om eenmalig schenkingsvoorwaarden vast te leggen in een notariële akte. Deze voorwaarden gelden dan voor alle toekomstige schenkingen aan uw kinderen, zodat het niet meer nodig is om per schenking een overeenkomst met voorwaarden op te stellen.

Bij elke toekomstige schenking kunt u dan eenvoudigweg naar de schenkingsvoorwaarden uit de notariële akte verwijzen. Schenkt u geld door overboeking naar een bankrekening? Dan kunt u bij die overboeking verwijzen naar de datum van de akte van schenkingsvoorwaarden. Let er wel op dat de bank rekening houdt met de schenkingsvoorwaarden.

Tot slot

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen over het opstellen van schenkingsvoorwaarden? Neem gerust contact met ons op.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Marianne van der Laak of Dieuwertje Rip.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.