Het concurrentiebeding: de teugels zullen worden aangehaald

Team Arbeidsrecht  |  26 september 2023  |  Leestijd: ongeveer 2 minuten

Het kabinet heeft aangekondigd de wetgeving met betrekking tot het concurrentiebeding te willen moderniseren. De kamerbrief met betrekking tot de hervorming van het concurrentiebeding tref je hier aan. Kort gezegd is het plan dat op voorhand duidelijk zal moeten worden (i) wanneer een concurrentiebeding kan worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst en (ii) wanneer het beding door de werkgever kan worden ingeroepen. Wij bespreken hieronder wat de wijziging mogelijk zal gaan inhouden en waarmee en vanaf wanneer u rekening hiermee zal moeten gaan houden.

Huidige regeling

Op dit moment kan een concurrentiebeding worden overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd indien deze schriftelijk wordt overeengekomen met een meerderjarige werknemer.

 Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is momenteel in principe niet mogelijk, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. In dat geval dient in de arbeidsovereenkomst gemotiveerd te worden aangegeven welke zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen in dit specifieke geval en voor deze specifieke functie een concurrentiebeding rechtvaardigen (de zgn. “motiveringsplicht”). De vereiste motivering is maatwerk en zal per werknemer verschillen.

De beoogde regeling

Het is de bedoeling dat op voorhand duidelijk zal worden (i) wanneer een concurrentiebeding kan worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst en (ii) wanneer het beding door de werkgever kan worden ingeroepen. Er bestaat het voornemen de volgende wijzigingen door te voeren:

  1. In de wet zal de maximale duur van het concurrentiebeding worden vastgelegd.
  2. Het concurrentiebeding zal geografisch moeten worden afgebakend, gespecificeerd en gemotiveerd.
  3. De motiveringsplicht zal ook gaan gelden voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.
  4. Er zal een vergoeding moeten worden betaald aan de vertrekkende werknemer als de werkgever de werknemer aan het concurrentiebeding wil houden. De maximale hoogte van deze vergoeding zal wettelijk worden vastgelegd.

Daarnaast bestaat het voornemen de werking van het concurrentiebeding te wijzigen voor faillissementssituaties. Deze mogelijkheid wordt op dit moment nog nader onderzocht.

Aanleiding voor de wijziging

In 2021 is een onderzoek gedaan naar de werking van het concurrentiebeding in de praktijk. Heel kort gezegd is de conclusie van dit onderzoek dat het gebruik van het concurrentiebeding op dit moment zodanig breed is dat het tot een ongerechtvaardigde beperking van de werknemer zou kunnen leiden.

Om een optimale arbeidsallocatie en arbeidsmobiliteit te kunnen bereiken, wordt het van belang geacht het nodeloos gebruik en houden van werknemers aan een concurrentiebeding te voorkomen.

Het is de bedoeling dat het concurrentiebeding ter werkelijke bescherming van een noodzakelijk bedrijfsbelang zal worden ingezet en niet als een standaard clausule wordt opgenomen in arbeidsovereenkomsten. Als voorbeeld van een noodzakelijk bedrijfsbelang worden bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen genoemd.

Bekendmaking nieuwe wetgeving

Er is aangekondigd de (concept-)wetgeving eind 2023 uit te zetten voor internetconsultatie. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Dennis Spek.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.