Hulpmiddelencentrum failliet verklaard

Schaap Advocaten Notarissen  |  14 april 2020  |  Leestijd: ongeveer 1 minuut

De rechtbank Rotterdam heeft op 3 april 2020 het faillissement uitgesproken van enkele vennootschappen die bekend staan onder de naam ‘Hulpmiddelencentrum’. Tot curatoren zijn benoemd Roel Slotboom (kantoor Schaap Advocaten Notarissen in Rotterdam) en Carl Hamm (kantoor Borsboom & Hamm in Rotterdam). De curatoren willen de cliënten van het Hulpmiddelencentrum zo min mogelijk hinder laten ondervinden en onderzoeken ondertussen of de activiteiten van het centrum door derden kunnen worden overgenomen.

Het Hulpmiddelencentrum levert met behulp van bijna 400 medewerkers medische hulpmiddelen – zoals rolstoelen, scootmobielen en krukken – aan particulieren. Dit gebeurt vanuit tien locaties verspreid over Nederland. Een belangrijke taak van het Hulpmiddelencentrum is het voor ruim 135 gemeenten leveren van hulpmiddelen die gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan inwoners ter beschikking moeten stellen.

Ondanks het faillissement van het Hulpmiddelencentrum wordt de dienstverlening voortgezet op de manier zoals dit in de afgelopen maanden ook het geval was. Zo hoeven medische hulpmiddelen bijvoorbeeld niet te worden ingeleverd. Deze voortzetting wordt mede mogelijk gemaakt door een lening van BNG Bank. De curatoren onderzoeken, samen met medewerkers van accountants- en advieskantoor E&Y, door welke partij of partijen de activiteiten kunnen worden overgenomen.

Voor vragen over de dienstverlening van het Hulpmiddelencentrum kan contact worden opgenomen met de medewerkers van het Hulpmiddelencentrum.

Partijen met vorderingen op het Hulpmiddelencentrum kunnen hiervan opgave doen door een e-mail met onderbouwende stukken (bijvoorbeeld kopie openstaande factuur) te sturen naar CrediteurenHMC@schaap.eu.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.