Illegale bewoning bedrijfspand leidt tot toename aantal woningen; geen uitzondering vergunningplicht; handhaving niet te verstrekkend

Voor het plaatsen van douche, toilet en keuken op de eerste verdieping van het bedrijfspand heeft appellante geen vergunning. Gevolg is dat een nieuwe woning is ontstaan. De uitzonderingen op de vergunningplicht van artikelen 2 en 3 van bijlage II Bor gaan niet op als het aantal woningen toeneemt. Een tweede woning binnen het bouwvlak is in strijd met het bestemmingsplan. Het college mocht verwijdering van alle sanitaire voorzieningen op de verdieping eisen.

Artikelen: 2.1, 2.3a Wabo; artikel 2.3 Bor; artikelen 2, 3, 4, en 5 Bijlage II Bor;

Appellante heeft een perceel met een bedrijfsbestemming. Daarop staan een bedrijfspand en een bedrijfswoning. Op de eerste verdieping van het bedrijfspand heeft appellante een keuken, douche en toilet gerealiseerd. Ook woont er iemand op de verdieping. Volgens het bestemmingsplan is slechts één bedrijfswoning per bouwvlak toegestaan. Het college is handhavend opgetreden en heeft verwijdering van alle sanitaire voorzieningen op de verdieping geëist. Appellante vindt dat te verstrekkend. De keuken en de douche zijn volgens haar nodig voor de bedrijfsvoering.

ABRVS:
Keuken, douche en toilet op de eerste verdieping zijn tegelijk en zonder vergunning aangelegd. Daardoor is de verdieping geschikt gemaakt voor zelfstandige bewoning en er is een nieuwe woning ontstaan. Vanwege de nieuwe woning zijn de uitzonderingen op de vergunningplicht zoals opgenomen in artikelen 2 en 3 van bijlage II Bor niet van toepassing (zie artikel 5 bijlage II Bor). Er was dus wel een vergunning nodig voor de douche, het toilet en de keuken. Verder is een tweede woning ook in strijd met het bestemmingsplan, dat maar één woning per bouwvlak toestaat. Het college was dus bevoegd om handhavend op te treden op grond van artikelen 2.1, lid 1, aanhef en onder a en c Wabo.

De Afdeling gaat er op basis van de stukken vanuit dat alle drie de voorzieningen gelijktijdig voor bewoning zijn aangebracht. Door het plaatsen van die voorzieningen is de tweede woning ontstaan en daarmee de overtreding van genoemde artikelen van de Wabo. De last van het college maakt een einde aan de overtredingen. Dat de last ziet op alle drie de voorzieningen betekent niet dat deze te verstrekkend is.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr A.J.N. (Hanneke) Kolsters of Mr E. (Ellen) Lohr-Henket.

COVID-19

COVID-19 mededeling

Ook in deze bijzondere tijden staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

COVID-19 notice

We are also there for you during these special times. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.