Indexering alimentatie per 1 januari 2016

Ieder jaar worden op grond van artikel 1:402a BW zowel de kinder- als partneralimentatie verhoogd met een door de Minister van Justitie en Veiligheid vastgesteld indexeringspercentage. Hiermee wordt de alimentatie aangepast aan het stijgende prijspeil. Voor 2016 is dit percentage vastgesteld op 1.3%. Met dit percentage dienen alle per 1 januari 2016 bestaande alimentatieverplichtingen te worden verhoogd.

De vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) heeft een online tool ontwikkeld waarmee u de indexering zelf kunt berekenen. Deze tool is te vinden op de website verder-online.

Indien u vragen hebt over de indexering en/of andere vragen met betrekking tot alimentatie, kunt u contact opnemen met Mr M.L. (Manon) Groeneveld.