Indexering alimentatie per 1 januari 2018

Per 1 januari van ieder jaar worden bestaande alimentatieverplichtingen, zowel kinder- als partneralimentatie, verhoogd met een door de overheid vastgesteld indexeringspercentage. Hiermee wordt de alimentatie aangepast aan het prijspeil.

Per 1 januari 2018 wordt de alimentatie met 1,5% verhoogd.

Indien u vragen hebt over de indexering en/of andere vragen met betrekking tot alimentatie, kunt u contact opnemen met Mr M.L. (Manon) Groeneveld.