Internationale huwelijken en het toepasselijk recht: de Europese Huwelijksvermogensrechtverordening (per 29 januari 2019)

Mr E.M. (Eefje) Kruijs Voorberge I 11 december 2018 I Leestijd: ongeveer 2 minuten

Op 29 januari 2019 treedt de Europese Huwelijksvermogensrechtverordening in werking. Deze verordening bepaalt onder meer welk recht van toepassing is op het huwelijksvermogensregime van de echtgenoten.

Zodra echtgenoten met elkaar huwen, ontstaan er vermogensrechtelijke betrekkingen tussen hen. Dit wordt het zogenaamde ‘huwelijksvermogensregime’ genoemd. Het huwelijksvermogensregime bepaalt de (juridische en financiële) gevolgen van het aangaan van een huwelijk.

Is uw huwelijk op de een of andere manier verbonden met een ander land dan Nederland? Dan is het niet vanzelfsprekend dat het Nederlandse recht op uw huwelijksvermogensregime van toepassing is. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de echtgenoten verschillende nationaliteiten hebben, of wanneer de echtgenoten woonachtig zijn in het buitenland. Per 29 januari 2019 bepaalt de Europese Huwelijksvermogensrechtverordening onder meer het toepasselijk recht ten aanzien van huwelijken die op of na die datum zijn gesloten.

Rechtskeuze in huwelijksvoorwaarden

De verordening bepaalt dat echtgenoten een keuze kunnen uitbrengen voor een bepaald rechtsstelsel. Deze keuze kan alleen in huwelijksvoorwaarden worden vastgelegd. Echtgenoten zijn echter niet vrij om ieder rechtsstelsel te kiezen. Zij kunnen enkel het recht kiezen van de nationaliteit of de woonplaats van één of beide echtgenoten. Daarbij is het moment van het ondertekenen van de huwelijksvoorwaarden bepalend.

Géén rechtskeuze

Wanneer de echtgenoten géén keuze uitbrengen voor een bepaald rechtsstelsel, wordt het toepasselijk recht op de volgende wijze bepaald:

  1. Hebben de echtgenoten een gemeenschappelijke woon- en verblijfplaats (kort) na de huwelijksvoltrekking? Het recht van het land van die eerste gemeenschappelijke woon- en verblijfplaats is van toepassing. Is er (kort) na de huwelijksvoltrekking géén gemeenschappelijke woon- en verblijfplaats, dan geldt het hierna onder 2 bepaalde.
  2. Hebben de echtgenoten op het moment van de huwelijkssluiting één gemeenschappelijke nationaliteit? Het recht van het land van die gemeenschappelijke nationaliteit is van toepassing.
  3. Is het hiervoor onder 1 en 2 vermelde niet van toepassing? Dan is het recht van toepassing van het land waar de echtgenoten de nauwste band mee hebben op het moment van de huwelijksvoltrekking. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de plaats waar gemeenschappelijk vermogen is gelegen of de plaats van de huwelijksvoltrekking.

Huwelijk in de planning?

Bent u van plan om met uw partner in het huwelijk te treden en heeft uw huwelijk raakvlakken met een ander land dan Nederland? Dan is het raadzaam om huwelijksvoorwaarden op te stellen waarin u een keuze uitbrengt voor een bepaald rechtsstelsel. Wees erop bedacht dat u in dat kader een beperkte keuzemogelijkheid heeft. Doet u géén rechtskeuze in huwelijksvoorwaarden? Dan wordt het toepasselijk recht bepaald zoals hierboven staat beschreven.

Geregistreerd partnerschap

Voor het geregistreerd partnerschap treedt op 29 januari 2019 een vergelijkbare verordening in werking, die in het kader van dit artikel buiten beschouwing wordt gelaten.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met Mr M.H. (Marianne) van der Laak, Mr B.S. (Bianca) Fransen of Mr E.M. (Eefje) Kruijs Voorberge.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.

Huwelijksvermogensrecht verordening internationaal huwelijk