Is de overheid gehouden om grondwaardevermindering te vergoeden bij bodemverontreinigingen van voor 1 januari 1975?

Jelle Kuijer  |  22 maart 2022  |  Leestijd: ongeveer 1 minuut

Bij bodemverontreinigingen geldt het uitgangspunt ‘de vervuiler betaalt’, waarbij eerst gedacht moet worden aan de veroorzaker en daarna aan de eigenaar of gebruiker. Bij historische bodemverontreinigingen van voor 1 januari 1975 is het echter vaak lastig om de veroorzaker, de eigenaar of de gebruiker verantwoordelijk te houden. Voor historische bodemverontreinigingen geldt een verzwaard aansprakelijkheidsregime. Daarnaast is de veroorzaker vaak onbekend en is de verontreiniging vaak niet toe te rekenen aan de nietsvermoedende eigenaar of gebruiker. De onderzoeks- en saneringskosten komen dan doorgaans voor rekening van de overheid. Dit betekent echter niet dat de eigenaar aanspraak maakt op sanering van de bodemverontreiniging of op vergoeding van de dientengevolge grondwaardevermindering door de overheid, omdat de onderzoeks- en saneringskosten op grond van de wettelijke verantwoordelijkheidsverdeling en kostenverhaalsmogelijkheden anders ook voor rekening van de overheid zouden zijn gekomen. Dat volgt duidelijk uit de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 13 juli 2021 (ECLI:NL:GHARL:2021:6791).

Onze advocaat Jelle Kuijer bespreekt deze uitspraak in dit artikel in het tijdschrift Vastgoedrecht.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.