Moet Tros verborgen camera-opnames afgeven?

Pretium biedt potentiële klanten (onder meer) telefonisch telecommunicatiediensten aan. Tros heeft zich in een uitzending van het televisieprogramma Tros Radar kritisch uitgelaten over de wijze van klantwerving door Pretium.

Tros vindt dat Pretium er agressieve en onfatsoenlijke belpraktijken op nahoudt en kwetsbare consumenten (vaak ouderen) misleidt. In de betreffende uitzending zijn verborgen camera-opnames gebruikt. Een undercover medewerker van Tros heeft die opnames gemaakt tijdens een cursus bij een callcenter dat werkte voor Pretium.

Pretium vordert onder meer dat de rechter Tros verplicht een kopie van de verborgen camera-opnames af te geven aan Pretium. De rechtbank heeft die vordering toegewezen. In hoger beroep wees het gerechtshof de vordering af.

Het gerechtshof oordeelt dat het door Tros gemaakte beeld- en geluidmateriaal valt onder de bescherming van het recht op vrije meningsuiting en vrije nieuwsgaring. Voor persvrijheid, die essentieel is in een democratische samenleving en die zo min mogelijk moet worden beperkt, is vereist dat de journalist in beginsel vrij is en zich vrij moet voelen om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld maatschappelijke misstanden, aldus het gerechtshof. Gedwongen afgifte van de opnames zou een verlammend effect kunnen hebben op de persvrijheid.

Het gerechtshof betrekt daar nog bij dat Pretium de mogelijkheid heeft de cursusleider en de cursisten als getuigen te laten horen. Dat is een minder verstrekkende mogelijkheid dan verplichte afgifte door Tros van het beeld- en geluidmateriaal. Tros hoeft de verborgen camera-opnames dus niet aan Pretium af te geven.

Pretium heeft – tevergeefs – beroep in cassatie ingesteld. De Hoge Raad (uitspraak van 29 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2518) laat het oordeel van het gerechtshof in stand.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr J.J. (Ian) Linker.

COVID-19

COVID-19 mededeling

Ook in deze bijzondere tijden staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

COVID-19 notice

We are also there for you during these special times. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.