Bij normale bedrijfssituatie voldoet horecagelegenheid aan Activiteitenbesluit

Uit het akoestisch onderzoek volgt dat de horecagelegenheid in de normale bedrijfssituatie voldoet aan het Activiteitenbesluit milieubeheer. De VvE heeft niet gesteld dat in die situatie desondanks sprake is van een onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat, zodat het college zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het bouwplan niet leidt tot strijd met een goede ruimtelijke ordening, waarvan het woon- en leefklimaat onderdeel vormt.

Artikelen: 2.12, lid 1 aanhef en sub a ten derde Wabo; Afdeling 2.8 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het college van burgemeester en wethouders van haren heeft een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een horecagelegenheid. De vereniging van eigenaren (VvE) van een naastgelegen pand heeft daartegen bezwaar.

De aanvraag betreft een horecagelegenheid bestaande uit twee verdiepingen. De achtergevel op de eerste verdieping heeft een schuifpui. Een dakterras is niet aangevraagd. De aanvraag is in strijd met de beheersverordening “Kom Haren”. Bij vergunningverlening heeft het college verwezen naar de ruimtelijke onderbouwing en de reactienota zienswijze.

Afdeling
Het college stelt dat het bouwplan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd, waaruit volgt dat de horecagelegenheid in de normale bedrijfssituatie, wanneer de schuifpui dicht is, voldoet aan de geluidsnormen. Volgens de Afdeling heeft de rechtbank terecht overwogen dat het college bij de beoordeling van de vraag of het bouwplan leidt tot een onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat in redelijkheid heeft kunnen uitgaan van de normale bedrijfssituatie waarin de schuifpui gesloten is. De horecagelegenheid heeft gesteld dat de schuifpui alleen open gaat voor onderhoud aan airconditioning en plat dak.

Tussen partijen is niet in geschil dat uit het akoestisch onderzoek volgt dat de horecagelegenheid in de normale bedrijfssituatie voldoet aan het Activiteitenbesluit milieubeheer. De VvE heeft niet gesteld dat in die situatie desondanks sprake is van een onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat, zodat het college zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het bouwplan niet leidt tot strijd met een goede ruimtelijke ordening, waarvan het woon- en leefklimaat onderdeel vormt.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr A.J.N. (Hanneke) Kolsters of Mr E. (Ellen) Lohr-Henket.