Arbeid en medezeggenschap

We stellen arbeidscontracten en -reglementen op en beoordelen ze, we begeleiden bij individuele ontslagen, reorganisaties en medezeggenschapskwesties en we zijn van dienst bij de inrichting van management-, bevoegdheids- en beloningsstructuren. Ook adviseren en procederen we over tal van andere arbeidsrechtelijke zaken, zoals CAO-vraagstukken, disciplinaire maatregelen, zieke werknemers et cetera.

Schaap is als official associate verbonden aan de Erasmus School of Law.
COVID-19

COVID-19 mededeling

*English below* Ook tijdens de coronacrisis staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

Voor ondernemers hebben onze specialisten een document opgesteld om de onderneming én de ondernemer te helpen bij het beheersen van insolventierisico’s vanwege de coronacrisis.

COVID-19 notice

We are also there for you during the corona crisis. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.

For entrepreneurs, our specialists have drawn up a document with tips to help both the company and the entrepreneur to manage insolvency risks due to the corona crisis.

COVID-19 Tips (NL)COVID-19 Tips (EN)