Arbeid en medezeggenschap

We stellen arbeidscontracten en -reglementen op en beoordelen ze, we begeleiden bij individuele ontslagen, reorganisaties en medezeggenschapskwesties en we zijn van dienst bij de inrichting van management-, bevoegdheids- en beloningsstructuren. Ook adviseren en procederen we over tal van andere arbeidsrechtelijke zaken, zoals CAO-vraagstukken, disciplinaire maatregelen, zieke werknemers et cetera.

Schaap is als official associate verbonden aan de Erasmus School of Law.