Contracten, aansprakelijkheid en schade

We adviseren over (handels-)contracten, over wederzijdse verplichtingen en over de kansen en mogelijkheden wanneer een contractspartij haar verplichtingen niet nakomt. We verlenen bijstand in de rechtszaal en daarbuiten aan partijen die op grond van een overeenkomst (ook die, die langs elektronische weg tot stand is gekomen) of op grond van de wet aanspraak hebben op, of worden aangesproken tot, vergoeding van schade.