Contracten, aansprakelijkheid en schade

We adviseren over (handels-)contracten, over wederzijdse verplichtingen en over de kansen en mogelijkheden wanneer een contractspartij haar verplichtingen niet nakomt. We verlenen bijstand in de rechtszaal en daarbuiten aan partijen die op grond van een overeenkomst (ook die, die langs elektronische weg tot stand is gekomen) of op grond van de wet aanspraak hebben op, of worden aangesproken tot, vergoeding van schade.

COVID-19

COVID-19 mededeling

Ook in deze bijzondere tijden staan wij voor u klaar. Wij hebben maatregelen genomen zodat wij onze diensten aan u kunnen blijven verlenen. Neem dus gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen.

Als het voor de dienstverlening noodzakelijk is dat u bij ons op kantoor komt, dan ontvangt u een protocol met maatregelen voor uw en onze veiligheid.

COVID-19 notice

We are also there for you during these special times. We have taken measures so that we can continue to provide our services to you. Feel free to contact us. You can count on us.

If it is necessary for our services that you come to our office, you will receive a protocol with measures for your and our safety.